2020թ. մայիսի 27-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020թ. մայիսի 27-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

 զեկ. Մ.Ասլանյան

2.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ. Գրիգորյան

 

3.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 149 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

  զեկ. Վ. Գրիգորյան

4.Արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով մեկ անձից գնումների կատարման գործընթացին համաձայնություն տալու մասին

զեկ. Դ.Խաչատրյան

5.Բաբկեն Մխիթարյանի տարածքի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին

զեկ. Վ. Դավիթավյան

6.Վանաձոր համայնքի ավագանու 12 մարտի 2020 թվականի թիվ 28 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ. Ս. Աբովյան

 7.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին

զեկ. Ս. Աբովյան

8.Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 մայիսի 2013 թվականի թիվ 34-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ. Ս. Աբովյան

9.Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

Նիստի նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով։

You May Also Like