Հանրային բաց լսումներ՝ 2020 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և Վանաձոր համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների նախագծերի վերաբերյալ

Մարտի 1-ին Վանաձորի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցան Վանաձոր համայնքի ղեկավարի 2020 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան և հաշվետու տարում Վանաձոր համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման

Կարդալ ավելին...

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ և ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 2020 թվականի կենցաղային աղբահանության ծավալը կազմել է 28631.7 տոննա, ամենօրյա սանիտարական մաքրման է ենթարկվել 320237մ2 տարածք: Խոշոր եզրաչափի

Կարդալ ավելին...

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020 թվականի ընթացքում տեղական տուրքերի գծով հավաքագրման արդյունքները հետևյալն են՝ Տեղական տուրքերի անվանումները /համայնքի վարչական տարածքում տրամադրվող թույլտվությունների/ կատ. % 2020 կատ. % տարեկան

Կարդալ ավելին...

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ և ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2020թ․ կազմվել են սուբվենցիոն ծրագրերի հայտեր, որոնք ներկայացվել են համապատասխան գերատեսչություններին։ Ծրագրերն ուղղված են համայնքային ենթակայության հիմնարկների բարեկարգմանը, նոր այգիների հիմնմանը և այգիների հիմնանորոգմանը,

Կարդալ ավելին...

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Աշխատանքի հայտարարություն Պաշտոն․ Ծրագրի օգնականներ (2 հաստիք Գյումրի/Վանաձոր) Կազմակերպություն․ Վանաձորի համայնքապետարան Աշխատանքի վայր (եր)․ Վանաձոր և Գյումրի համայնքներ Դիմելու վերջնաժամկետ․ 5-ը մարտի, 2021թ Աշխատանքի

Կարդալ ավելին...

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Աշխատանքի հայտարարություն Պաշտոն։ Ծրագրի համակարգողներ (2 հաստիք Վանաձոր/Գյումրի) Կազմակերպություն: Վանաձորի համայնքապետարան Աշխատանքի վայր։ Վանաձոր և Գյումրի համայնքներ Դիմելու վերջնաժամկետ։ 01 մարտի 2021 թ․ Աշխատանքի

Կարդալ ավելին...

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՅԱԼ Շահագրգիռ անհատներին և կազմակերպություններին տեղեկացնում ենք, 2021թ․ մարտի 1-ից ապրիլի 15-ը «Տիեզերքի տաղանդներ» մանկական, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության սոցիալական աջակցության

Կարդալ ավելին...