ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ

Բյուջե 2021 Հաշվետվություն 2021 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2021 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2021 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2021 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ
Բյուջե 2020 Հաշվետվություն 2020 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ
Բյուջե 2019 Հաշվետվություն 2019 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2019 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2019 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2019 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ
Բյուջե 2018 Հաշվետվություն 2018 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի բյուջեի 12 ամսվա կատարման վերաբերյալ Վանաձորի համայնքապետարանի Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2018թ. դեկտեմբերի 31 դրությամբ
Բյուջե 2017 Հաշվետվություն 2017 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեի 12 ամսվա կատարման վերաբերյալ
Բյուջե 2016 Հաշվետվություն 2016 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ
Բյուջե 2015 Հաշվետվություն 2015 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2015 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ
Բյուջե 2014 Որոշում 2014թ Վանաձոր համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին Հաշվետվություն 2014 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ
Բյուջե 2013 Որոշում 2013թ Վանաձոր համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին Հաշվետվություն 2013 թվականի տարեկան բյուջեի կատարվման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 3 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 6 ամսվա կատարման վերաբերյալ Հաղորդում Վանաձոր համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ
Որոշում 2012թ Վանաձոր համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին