Վարչական ղեկավարներ

Գուգարք բնակավայր

Վարչական ղեկավար՝ Հայկանուշ Ազատի Սարգսյան

Հեռ.` 374(322) 6 88 45

Շահումյան բնակավայր

Վարչական ղեկավար՝ Արարատ Լյովայի Աթոյան

Հեռ.`  374(322) 3 78 97

Դարպաս բնակավայր

Վարչական ղեկավար՝ Արմեն Նորիկի Ալոյան

Հեռ.` 374(322) 6 06 24