ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Բաժնի պետ 
 + (374 322) 2 24 89
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՆՆԱ
Առաջին կարգի մասնագետ

 + (374 322) 2 24 89
ՍՈՍՅԱՆ ՄԵԼԱՆՅԱ
Առաջին կարգի մասնագետ

 + (374 322) 2 24 89