Որոշում N 7-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

19 փետրվարի 2016 թվականի N 7-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի
«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 55-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով ու «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով՝
Վանաձոր համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1.Հաստատել 2015թվականի բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած 77774.681 հազար դրամի պարտքերը ըստ գործառնական-տնտեսագիտական դասակարգման և ծրագրերի` համաձայն թիվ 1 հավելվածի:
2. Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեի եկամտային մասում կատարել 16478.535 հազար դրամի լրացում՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:
3. Համայնքի բյուջեի ծախսային մասում կատարել 77774.681 հազար դրամի լրացումներ և փոփոխություններ՝ համաձայն թիվ 3 հավելվածի:
4. Համայնքի բյուջեի տողերը համարել փոփոխված՝ սույն որոշման 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերից բխող փոփոխություններին համապատասխան:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Ա.Հարությունյան
Գ.Շահինյան
Հ.Մովսիսյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Օհանյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Մատինյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply