Որոշում N 15-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 մարտի 2016 թվականի N 15-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով և «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետով ու 36-րդ հոդվածի «բ» կետով՝
Վանաձոր համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2015թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը՝

  1. Եկամուտների գծով՝

Ընդամենը                               –            2326205.8 հազ. դրամ

այդ թվում՝

  • վարչական բյուջեի մասով      –           0 հազ. դրամ
  • ֆոնդային բյուջեի մասով        –           5 հազ. դրամ

 

  1. Ծախսերի գծով՝

Ընդամենը                               –           2269583.4 հազ. դրամ

այդ թվում՝

  • վարչական բյուջեի մասով      –           5 հազ. դրամ
  • ֆոնդային բյուջեի մասով        –           6 հազ. դրամ

 

3.Բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած պարտքերը՝

Ընդամենը                               –              77774.681 հազ. դրամ

այդ թվում՝

  • վարչական բյուջեի մասով      –           681 հազ. դրամ
  • ֆոնդային բյուջեի մասով        –           0 հազ. դրամ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Ա.Հարությունյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Փելեշյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Օհանյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Մատինյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply