Ավագանու որոշում թիվ 99-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 նոյեմբերի 2013 թվականի թիվ 99-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 20 կետով և «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածովª
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է.

1.Սահմանել համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի գոտիավորում և գործակիցներ (հավելված 1)
2.Սահմանել համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի, ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների չափերն ըստ գոտիների և գործունեության տեսակների (հավելված 2):
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Վանաձորի համայնքի ավագանու 2010թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 61-Ն և 2012թվականի փետրվարի 03-ի թիվ 3-Ն որոշումները:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Օհանյան
Գ.Բադյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Մատինյան
Գ.Շահինյան
Հ.Մովսիսյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Փելեշյան
Ա.Գրիգորյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply