Ավագանու որոշում թիվ 9-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

04 փետրվարի 2014 թվականի N 9-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 18-Ի ԹԻՎ 54-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

1.Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013թ. հունիսի 18-ի «Հասմիկ Արարատի Նիկողոսյանին բնակարան նվիրելու մասին» թիվ 54-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1.1 Որոշման 1-ին կետում «օգտագործման իրավունքով» բառակապակցությունը փոխարինել «նվիրատվությամբ» բառով.
1.2 Որոշման 2-րդ կետում «օգտագործման» բառը փոխարինել «նվիրատվության» բառով.
1.3 Որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Գ.Շահինյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Հարությունյան
Գ.Բադյան
Ա.Օհանյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Մատինյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Փելեշյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Գրիգորյան
Խ.Վարդանյան
Վ.Դոխոյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply