Ավագանու որոշում թիվ 76-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

09 հոկտեմբերի 2013 թվականի թիվ 76-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 34-րդ կետի, 54.1 հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի պահանջներով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

Հաստատել Վանաձորի համայնքի ղեկավարին կից, Վանաձորի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմնի՝ համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման Խորհրդի կազմը`
Ս.Դարբինյան – Վանաձորի քաղաքապետ, խորհրդի նախագահ
Խորհրդի անդամներ՝
Դ.Սիմոնյան – Վանաձորի համայնքի ավագանու անդամ
Ա.Օհանյան – Վանաձորի համայնքի ավագանու անդամ
Գ.Բադյան – Վանաձորի համայնքի ավագանու անդամ
Ս.Հովհաննիսյան – ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդական /համաձայնությամբ/
Ն.Սարդարյան – Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ
Ա.Սուքիասյան – ֆինանսական բաժնի պետ-գլխավոր ֆինանսիստ
Հր.Նազարյան – քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի պետ
Ա.Իսպիրյան – գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ
Տ.Պապանյան – ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ- գլխավոր ճարտարապետ
Ս.Մարտիրոսյան – իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ
Վ.Կռոյան – համայնքի ներկայացուցիչ /համաձայնությամբ/
Ռ.Հարությունյան – համայնքի ներկայացուցիչ /համաձայնությամբ/

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Գ.Շահինյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Օհանյան
Կ.Պառավյան
Ա.Փելեշյան
Հ.Մովսիսյան
Վ.Դավիթավյան
Գ.Բադյան
Ս.Հակոբյան
Դ.Սիմոնյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply