Ավագանու որոշում թիվ 70-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

02 հոկտեմբերի 2013 թվականի թիվ 70-Ն

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ» ԿՈՉՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 22-Ի ԹԻՎ 49-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու անդամ Ա.Օհանյանի առաջարկությունը, ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետով և «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածով՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին`

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

1. Հաստատել «Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Վանաձորի համայնքի ավագանու 2010թ. հունիսի 22-ի ««Վանաձորի քաղաքային համայնքի պատվավոր քաղաքացի» կոչումի շնորհման կանոնակարգը հաստատելու և Վանաձորի համայնքի ավագանու 2006թ. հուլիսի 21-ի թիվ 93-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 49-Ն որոշումը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Ափինյան
Խ.Վարդանյան
Կ.Պառավյան
Ա.Գրիգորյան
Ա.Մատինյան
Վ.Դավիթավյան
Գ.Բադյան
Ս.Հակոբյան
Վ.Դոխոյան
Հ.Մովսիսյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Օհանյան
Ա.Խաչատրյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply