Ավագանու որոշում թիվ 7-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

25 փետրվարի 2013 թվականի N 7-Ն

 ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  07-Ի

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 58-Ն

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

  Հիմք ընդունելով քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի  պետի զեկուցագիրը և ղեկավարվելով  «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով՝

Վանաձորի համայնքի ավագանին

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Վանաձորի համայնքի 2013 թվականի բյուջեի ծախսային մասում կատարել 10000.0 հազար դրամի փոփոխություններ՝ համաձայն  հավելվածի:

2. Համայնքի բյուջեի տողերը համարել փոփոխված` սույն որոշման 1-ին կետից բխող    փոփոխություններին  համապատասխան:

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Օհանյան
Գ.Բադյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Փելեշյան
Հ.Մովսիսյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Ափինյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Գրիգորյան
Խ.Վարդանյան
Վ.Դոխոյան

ՁԵՌՆՊԱՀ

ԴԵՄ

Գ.Շահինյան

You May Also Like

Leave a Reply