Ավագանու որոշում թիվ 64-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

25 հուլիսի 2013 թվականի թիվ 64-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՎԱՃԱՌՔ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Վանաձորի համայնքի ավագանու 06.04.2006թ. «Հրապարակային սակարկություններով օտարման ենթակա անավարտ շինարարության օբյեկտների մեկնարկային գների և ցանկի հաստատման մասին» թիվ 29 որոշումը, ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 20-րդ կետով և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ գլխի՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ կիսակառույց շինությունների համար` համաձայն «Ունիկո Էքսպերտ» ՍՊԸ-ի կողմից նոր 18.07.2013թ. տրված գույքի շուկայական գնահատման հաշվետվության, (լիցենզիա թիվ ԱԱԳ-063).
1. Թևոսյան հասցեում գտնվող 369.0քմ մակերեսով թիվ 13 կիսակառույց շինությունը, մեկնարկային գինը` 3 000 000 (երեք միլիոն ) ՀՀ դրամ:
2. Ֆիդայիների փող. թիվ 12 հասցեում գտնվող 1281.45քմ մակերեսով կիսաքանդ մասնաշենքը, մեկնարկային գինը` 10 500 000 (տասը միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:
3. Վանաձորի համայնքի ղեկավարին՝ օրենքով սահմանված ժամկետներում և կարգով անցկացնել աճուրդային վաճառք:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Ափինյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Գրիգորյան
Ա.Մատինյան
Վ.Դավիթավյան
Գ.Շահինյան
Ա.Փելեշյան
Վ.Դոխոյան
Ս.Հակոբյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply