Ավագանու որոշում թիվ 48-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

26 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 48-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 99-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,, ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 20-րդ կետով և ,,Իրավական ակտերի մասին,, ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013թ. նոյեմբերի 15-ի ,,Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի վարձավճարների և համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների սակագները սահմանելու մասին,, թիվ 99-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները
ա/ թիվ 2-րդ հավելվածի 1-ին և 4-րդ կետերից հանել ,,առևտրային,, բառը,
բ/ թիվ 2-րդ հավելվածի 8-րդ կետից հանել ,,ոչ բնակելի,, բառերը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում որոշումն ընդունելու պահից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Ա.Հակոբյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Օհանյան
Ա.Հարությունյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Գրիգորյան
Գ.Շահինյան
Ա.Փելեշյան
Ա.Մատինյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Խաչատրյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply