Ավագանու որոշում թիվ 44-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 հունիսի 2013 թվականի N 44-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԹԻՎ 9 ԹԱՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԹԱՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 6-րդ կետերով, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետի զեկուցագիրը՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

1. Դադարեցնել Վանաձորի քաղաքապետարանի թիվ 9 թաղամասային հիմնարկի գործունեությունը:
2.Վանաձորի քաղաքապետարանի թիվ 9 թաղամասային հիմնարկի իրավունքներն ու պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով փոխանցել Վանաձորի քաղաքապետարանի թիվ 7 թաղամասային հիմնարկին:
3. Հիմնարկների միացումը համարել ավարտված միացման մասին որոշման և փոխանցման ակտին համապատասխան՝ պետական ռեգիստրում գրանցման պահից:
4. Թիվ 7 թաղամասային հիմնարկի կանոնադրության մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ:
5. Ուժը կորցրած ճանաչել Վանաձորի համայնքի ավագանու 2000 թվականի հուլիսի 6-ի թիվ 18-րդ որոշման 9-րդ տողը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Ափինյան
Վ.Դոխոյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Գ.Բադյան
Ա.Մատինյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Օհանյան
Ա.Այվազյան
Գ.Շահինյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply