Ավագանու որոշում թիվ 39-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

04 օգոստոսի 2014 թվականի N 39-Ա

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014Թ. ՀՈՂԱՅԻՆ
ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2000թ. հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 656 որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետի՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

Համաձայնություն տալ 2014թ. հուլիսի 01-ի դրությամբ կազմված Վանաձորի համայնքի հողային հաշվեկշռին`համաձայն հավելվածի:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Օհանյան
Ա.Հարությունյան
Կ.Պառավյան
Ա.Մատինյան
Ա.Գրիգորյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Այվազյան
Ա.Փելեշյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply