Ավագանու որոշում թիվ 3-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

04 փետրվարի 2014 թվականի N 3-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013թ. ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի
29-րդ կետի՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ է

Հաստատել Վանաձորի համայնքի սեփականության 2013թ. գույքագրման փաստաթղթերը.

Ա. Գույքի 5067959,0 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով, որից՝
• հիմնական միջոցներ 4932324,8 հազ. դրամ
• այլ շինություններ 15621,0 քառ. մ.
• պաշարներ 135634,2 հազ. դրամ
Բ. Դուրս գրվածգույքի 6009,7 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով, որից՝
• հիմնական միջոցներ 454,9 հազ. դրամ
• պաշարներ 5554.8 հազ. դրամ
Գ. Պակասորդի 2850,5 հազար դրամ ընդհանուր գումարով, որից՝
• հիմնական միջոցներ 2850,5 հազ. դրամ
Դ. Մնացորդի 5061949,3 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով, որից՝
• հիմնական միջոցներ 4931869,9հազ, դրամ
• այլ շինություններ 15621,0 քառ. մ.
• պաշարներ 130079,4 հազ. դրամ

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Շահինյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Հարությունյան
Գ.Բադյան
Ա.Օհանյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Մատինյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Փելեշյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Գրիգորյան
Խ.Վարդանյան
Վ.Դոխոյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ
Գ.Քալանթարյան

You May Also Like

Leave a Reply