Ավագանու որոշում թիվ 25-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 մայիսի 2013 թվականի N 25-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
3 ԱՄՍՎԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին և «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետին և 36-րդ հոդվածի «բ» կետին համապատասխան`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

Ընդունել ի գիտություն համայնքի 2013թ. բյուջեի 3 ամսվա կատարման մասին հաղորդումը` համաձայն հավելվածի:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Ափինյան
Խ.Վարդանյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Փելեշյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Օհանյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply