Ավագանու որոշում թիվ 22-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

07 մայիսի 2015 թվականի N 22-Ա

2016Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՅՏԱՎՈՐՎՈՂ «ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ
ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 1 ԿԱՄՐՋԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ» ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի 4-րդ կետի, ղեկավարվելով «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 4.1 կետով և 28.2 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 1.1 ենթակետով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1.Հաստատել 2016թ. պետական բյուջեից հայտավորվող «Վանաձոր քաղաքի Գործարանային փողոցի թիվ 1 կամրջի նորոգում» ծախսային ծրագիրը:
2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ս.Աղաբեկյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Գրիգորյան
Ա.Մատինյան
Գ.Շահինյան
Ա.Ափինյան
Դ.Սիմոնյան
Վ.Դոխոյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Խաչատրյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply