Ավագանու որոշում թիվ 17-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 մարտի 2013 թվականի N 17 -Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով և «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետով ու 36-րդ հոդվածի «բ» կետով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2012թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը`
1. Եկամուտների գծով`
Ընդամենը – 2192931.8 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 1806951.0 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 501302.5 հազ. դրամ
2. Ծախսերի գծով`
Ընդամենը – 2173883.2 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 1789490.7 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 499714.2 հազ. դրամ
3.Բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած պարտքերը`
Ընդամենը – 46939.7 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 20740.7 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 26199.0 հազ. դրամ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Օհանյան
Գ.Բադյան
Ա.Մատինյան
Խ.Վարդանյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ս.Ղամբարյան
Վ.Դոխոյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply