Ավագանու որոշում թիվ 13-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 մարտի 2014 թվականի N 13-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով և «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետով ու 36-րդ հոդվածի «բ» կետով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2013թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը`
1. Եկամուտների գծով`
Ընդամենը – 2114067.7 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 2004959.8 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 126148.8 հազ. դրամ
2. Ծախսերի գծով`
Ընդամենը – 2098094.5 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 2004627.3 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 110508.1 հազ. դրամ
3.Բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած պարտքերը`
Ընդամենը – 24224.3 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 24224.3 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 0.0 հազ. դրամ

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Աղաբեկյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Ափինյան
Կ.Պառավյան
Գ.Շահինյան
Դ.Սիմոնյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Փելեշյան

ԴԵՄ

Ա.Խաչատրյան

ՁԵՌՆՊԱՀ
Ա.Օհանյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Մատինյան
Ա.Գրիգորյան

You May Also Like

Leave a Reply