Ավագանու որոշում թիվ 13-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

25 փետրվարի 2013 թվականի N 13-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի «ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ, ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ, ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ (ԿՈՆՏԵՅՆԵՐՆԵՐ) ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ
ՎԱՅՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՏԵՍԱԿԻ և ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 63 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 18-րդ և 19-րդ կետերով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է.

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2011թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Աղբահանության իրականացման կարգի, աղբահանության դրույքաչափերի, աղբահանության իրականացման նվազագույն ժամանակացույցի, աղբամանների (կոնտեյներներ) տեղադրման վայրերի, դրանց տեսակի և քանակի մասին» թիվ 63 որոշման 1-ին հավելվածի 14-րդ կետի 2-րդ սյունակի «տաղավարի քմ» բառը փոխարինել «աշխատակից» բառով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում որոշումն ընդունելու պահից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Օհանյան
Գ.Բադյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Փելեշյան
Գ.Շահինյան
Հ.Մովսիսյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Ափինյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Գրիգորյան
Վ.Դոխոյան
Խ.Վարդանյան

ՁԵՌՆՊԱՀ

ԴԵՄ

You May Also Like

Leave a Reply