Ավագանու որոշում թիվ 103-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 նոյեմբերի 2013 թվականի թիվ 103-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 3-Ա
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Արամ Աղաբեկովի /նախկինում` Արամ Մարգարյանի/ դիմումը, համայնքի ավագանու 2013թ. հունվարի 24-ի թիվ 3-Ա որոշումը, անձնագրի պատճենը, 24.05.2013թ. թիվ 091326 ամուսնության վկայականի պատճենը, անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ 1944550 վկայականը, ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով.
Վանաձորի համայնքի ավագանին

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2013թ. հունվարի 24-ի «Արամ Վասիլի Մարգարյանին բնակելի տուն նվիրելու և հողամաս օտարելու մասին» թիվ 3-Ա որոշման 1-ին կետում «109.44քմ մակերեսով բնակելի տունը» բառակապակցությունից հետո ավելացնել «և 24.8քմ մակերեսով մառանը» բառակապակցությունը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Օհանյան
Գ.Բադյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Մատինյան
Գ.Շահինյան
Հ.Մովսիսյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Փելեշյան
Ա.Գրիգորյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply