ՈՐՈՇՈՒՄ N 8Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
14 դեկտեմբերի 2022 թվականի N8-Ն

  ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետով, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14 հոդվածներով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է

1․Վանաձոր համայնքում 2023 թվականի համար սահմանել՝

ա/ տեղական տուրքերի տեսակները և դրույքաչափերը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի,
բ/ տեղական վճարների տեսակները և դրույքաչափերը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ԿՈՂՄ (17) ԴԵՄ(1) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Ա․ Փելեշյան Լ․ Թադևոսյան Ա․ Ալավերդյան
Ա․ Բերնեցյան Վ․ Մկրտչյան
Ա․ Դեմիրխանյան Հ․ Մանուկյան
Կ․ Դավթյան Գ․ Հարությունյան
Հ․ Խլոպուզյան Ա․ Հարությունյան
Ք․ Ալաբերքյան Ն․ Հովհաննիսյան
Գ․ Քալանթարյան Դ․ Խաչատրյան
Ս․ Ղամբարյան Է․ Մարգարյան
Վ․ Օհանյան

 

 

You May Also Like