ՈՐՈՇՈՒՄ N 30

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 մարտի 2019 թվականի N  30

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով` Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է.       

  1. Սահմանել աճուրդով օտարվող հետևյալ հողամասերի մեկնարկային գները հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Զորյան փողոց թիվ 7-1/1 հողամաս  0.07հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0281-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.2  Նարեկացու փողոց թիվ 47/11-2  հողամաս   0.00174հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0254-0081
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.3  Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս թիվ 34-1 հողամաս  0.0539հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0039
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.4  Շիրակի խճ. թիվ 12-1/1 հողամաս 0.06հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0007-0082
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1բ.1  Գ. Լուսավորչի փող. թիվ 41-2/2 հողամաս 0.00347հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0424-0460
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1բ.3 Շիրակացու փող. թիվ 9/2-1 հողամաս 0.012հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0281-0015
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.4  Մանուշյան փող.  թիվ 3/1-2 հողամաս 0.0088հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0501-0068
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.5  Աղայան փող. թիվ 86-1/2 հողամաս 0.0012հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0718-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.6  Աղայան փող. 95/5-5 հողամաս 0.01519հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0709-0015
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է   1914  դրամ:

1բ.7  Ներսիսյան փող. նրբանցք թիվ 7-1/5 հողամաս 0.01437հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0743-0037
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.8  Ուսանողական փող. թիվ 14/1-9 հողամաս 0.26293հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0745-0044
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.9 Ուսանողական փող. թիվ 14/1-10 հողամաս 0.0999հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0745-0043
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.10  Իսահակյան փող. թիվ 4/3-1 հողամաս 0.00338հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0732-0078
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.12 Լոռվա խճ. 14/1-1 հողամաս 0.01հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1203-0015
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914դրամ:

1բ.13 Նարեկացու փող 1/1-1 հողամաս 0.00639հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0207-0041
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914դրամ:

1բ.14 Նարեկացու փող. թիվ 2/6-1 հողամաս 0.02931հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0211-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.15  Նարեկացու փող. թիվ 3/7-1 հողամաս 0.0159հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0208-0079
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.16  Նարեկացու փող. թիվ 3/7-2 հողամաս 0.008հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0208-0081
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.17  Նարեկացու փող. թիվ 3/7-3 հողամաս 0.00767հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0208-0080
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.18  Նարեկացու փող. թիվ 7/2 հողամաս 0.00859հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0257-0108
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.19  Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս թիվ 19/1 հողամաս 0.021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0113-0004

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.20  Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս թիվ 19/2 հողամաս 0.01հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0115-0010
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.21 Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս թիվ 29/1-3 հողամաս 0.0086հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0037
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.22  Տարոն-4, Բելոռուսների թաղամաս թիվ 34/2-2 հողամաս 0.03հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0093
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.23 Շիրակի խճ. թիվ 9-1 հողամաս 0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3600-0003
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.24 Շիրակի խճ. թիվ 9-2 հողամաս 0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3600-0004
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.25 Բաղրամյան պող.  թիվ 15/10 հողամաս 0.00405հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0159-0053
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1 Աղայան  փող. թիվ 98-10/1 հողամաս 0.00264հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0072
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ

1գ.2 Ռուսթավի  փող. թիվ 7/72 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0038
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ

1գ.3  Չուխաջյան փող. թիվ 16/41 հողամաս   0.00245հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1042-0007
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.4  Չուխաջյան փող. թիվ 16/42 հողամաս   0.00245հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1042-0008
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.5  Նարեկացու փող. 3-րդ փակուղի թիվ 34-2/1-1 հողամաս   0.0027հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0254-0080
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.6 Տարոն-4,Ածխահատների թաղամաս թիվ 31/7-1 հողամաս 0.00381հա, կադաստրային ծածկագիր– 06-001-0114-0038
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.7 Տարոն-4, Կանակա թաղամաս թիվ 65/3-1 հողամաս 0.00198հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0117
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.8  Տարոն-2 թաղամաս, ՔՇՀ-3  թիվ 74/11-1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-0026
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.9  Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թաղամաս թիվ 11-14/1 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0084
hayk1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.10  Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թաղամաս թիվ 11-14/2 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0083
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.11 Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թաղամաս թիվ 11-14/3 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0082
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.12 Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թաղամաս թիվ 11-14/4 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0081
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1գ.13  Տարոն-2, ՔՇՀ-4  թիվ 37/12-1 հողամաս 0.0022հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0038-0024
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

դ) Արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

1դ.1 Նարեկացու փող. թիվ 67-2/24 հողամաս 0.04036հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0316-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

ԿՈՂՄ (18) ԴԵՄ( 0) ՁԵՌՆՊԱՀ ( 0)
Գ.Քալանթարյան Մ.Ապերյան
Դ.Սիմոնյան Հ.Ղամբարյան
Ս.Մելքոնյան Դ.Հակոբյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
 Ա.Փելեշյան
 Կ.Դավթյան
 Է.Մովսիսյան
Կ.Ղուկասյան
Ա.Ավետյան
Ա.Սիրադեղյան
Վ.Կռոյան
Ա.Կարապետյան
Ռ.Մարգարյան
Կ.Բեկչյան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`  ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

You May Also Like