ՈՐՈՇՈՒՄ 72

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2023 թվականի N 72

ԱՌԱՆՑ ԳՈՎԱԶԴԻ ԹՈՒՅՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒԳԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է․

Առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված արտաքին գովազդի համար գովազդատուի նկատմամբ կիրառել տուգանք՝ նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով՝ 100000 /հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ։

 

ԿՈՂՄ (17) ԴԵՄ(0) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Ա․ Փելեշյան Վ. Օհանյան
Ա․ Բերնեցյան Լ․ Թադևոսյան
Ա․ Դեմիրխանյան Վ․ Մկրտչյան
Ա. Խաչատրյան Հ․ Մանուկյան
Հ․Խլոպուզյան Ա․Ալավերդյան
Լ.Հովսեփյան Ն․ Հովհաննիսյան
Գ․Քալանթարյան Դ․ Խաչատրյան
Ս․Ղամբարյան Է․Մարգարյան
Ա․ Հարությունյան

You May Also Like