ՈՐՈՇՈՒՄ 65

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2023 թվականի N 65

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԼՈՌՈւ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈւ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի N 32-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈւՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով Վանաձոր համայնքի ավագանու 30․05․2017թ․ 32-Ա որոշումը, ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով, 44-րդ հոդվածի1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է․

1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի մայիսի 30-ի «Վանաձոր քաղաքի շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 32-Ա որոշման հավելվածը 5-րդ գլխից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 6-րդ գլխով «Վանաձոր համայնքում ավտոտրանսպորտային  արտանետումների կրճատմանն ուղղված ռազմավարությունը և միջոցառումները»։

 

ԿՈՂՄ (15) ԴԵՄ(0) ՁԵՌՆՊԱՀ (2)
Ա․ Փելեշյան Վ. Օհանյան Գ․Քալանթարյան
Ա․ Բերնեցյան Լ․ Թադևոսյան Ս․Ղամբարյան
Ա․ Դեմիրխանյան Վ․ Մկրտչյան
Ա. Խաչատրյան Հ․ Մանուկյան
Հ․Խլոպուզյան Գ․ Հարությունյան
Լ.Հովսեփյան Ա․ Հարությունյան
Է․Մարգարյան Դ․ Խաչատրյան
Ն․ Հովհաննիսյան

 

You May Also Like