ՈՐՈՇՈՒՄ 48

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2023 թվականի N  48

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 76-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով, 81-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին  որոշում է.

1.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը տրամադրել մրցույթով, վարձակալության իրավունքով և սահմանել հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գները` համաձայն կից ցանկի․

Հ/հ Ծածկագիր Մակերես/հեկտար Նպատակ Վարձավճար / 1 քմ/
1 06-001-0757-0001 0,026225 հողամաս տարեկան 20 դրամ
2 06-001-0053-0001 0,06 հողամաս տարեկան 20 դրամ
3 06-001-0018-0001 0,08 հողամաս տարեկան 20 դրամ
4 06-001-0021-0001 0,06 հողամաս տարեկան 20 դրամ
5 06-001-0020-0013 0,08 հողամաս տարեկան 20 դրամ
6 06-001-1008-0001 0,07595 հողամաս տարեկան 20 դրամ
7 06-001-0170-0007 0,05691 հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
8 06-001-0424-0059 0,00040 հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
9 06-001-0744-001 0,00080 հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
10 06-001-0267-0122 0,02278 հողամաս տարեկան 20 դրամ
11 06-001-0267-0014 0,00608 հողամաս տարեկան 20 դրամ
12 06-001-0284-0038 0,08753 հողամաս տարեկան 20 դրամ
13 06-001-0284-0100 0,04800 հողամաս տարեկան 20 դրամ
14 06-001-0016-0001 0,00970 հողամաս տարեկան 20 դրամ
15 06-001-0434-0001 0,00057 հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
16 06-001-0116-0001 0,11901 հողամաս տարեկան 20 դրամ
17 06-001-0006-0001 0,04285 հողամաս տարեկան 20 դրամ
18 06-001-0149-0041 0,02120 հողամաս տարեկան 20 դրամ
19 06-001-0016-0001 0,01603 հողամաս տարեկան 20 դրամ
20 06-001-0007-0001 0,11500 հողամաս տարեկան 20 դրամ
21 06-001-0020-0013 0,07140 հողամաս տարեկան 20 դրամ
22 06-001-0007-0001 0,02697 հողամաս տարեկան 20 դրամ
23 06-001-0052-0070,0068-0071 0,52183 հողամաս տարեկան 20 դրամ
24 06-001-0105-0001 0,04000 հողամաս տարեկան 20 դրամ
25 06-001-0011-0001 0,10000 հողամաս տարեկան 20 դրամ
26 06-001-0594-0001 0,00675 հողամաս ամսական 600  դրամ
27 06-001-0713-0001 0,00560 հողամաս ամսական 80  դրամ
28 06-001-1207-0005 0,39558 հողամաս ամսական 20  դրամ
29 06-001-1207-0001 0,14098 հողամաս ամսական 20  դրամ
30 06-001-0018-0001 0,05000 հողամաս տարեկան 20 դրամ
31 06-001-0018-0001 0,05000 հողամաս տարեկան 20 դրամ
32 06-001-2525-0001 0,30000 հողամաս տարեկան 20 դրամ
33 06-001-1031-0039 0,17920 հողամաս տարեկան 20 դրամ
34 06-031-0224-0001 13,55940 վարելահող տարեկան  69  դրամ
35 06-033-0233-0008 11,54866 վարելահող տարեկան  13  դրամ
36 06-033-0222-0008 2,87636 վարելահող տարեկան  13  դրամ
37 06-084-0309-0003 3,95872 վարելահող ավագանու հայեցողությամբ
38 06-084-0309-0061 3,50000 խոտհարք ավագանու հայեցողությամբ
39 06-084-0345-0009 1,508 խոտհարք ավագանու հայեցողությամբ
40 06-084-0345-0024 1,46660 խոտհարք ավագանու հայեցողությամբ
41 06-084-0312-0017 1,209392 խոտհարք ավագանու հայեցողությամբ
42 06-001-0338-0020 0,00140 մառան ավագանու հայեցողությամբ
43 06-001-0424-0040 0,00198 կառուցապատում ամսական 24 դրամ
44 06-001-0426-0030 0,00110 տաղավար ավագանու հայեցողությամբ
45 06-001-0330-0001 0,00071 աստիճանահարթակ ավագանու հայեցողությամբ
46 06-001-0014-0001 0,00198 ավտոտնակ ամսական  12   դրամ
47 06-001-0006-0001 0,00198 ավտոտնակ ամսական  12   դրամ
48 06-001-0149-0047 0,001995 ավտոտնակ ամսական  12   դրամ
49 06-001-0112-0001 0,00198 ավտոտնակ ամսական  12   դրամ
50 06-001-0011-0001 0,00198 ավտոտնակ ամսական 12  դրամ
51 06-001-0061-0007 0,40000 հողամաս/
արդյունաբերական
ամսական 40  դրամ
52 06-001-0741-0041 0,00198 հասարակական ավագանու հայեցողությամբ
53 06-001-2749-0002 0,00175 տաղավար ամսական 600  դրամ
54 06-001-1008-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
55 06-001-0711-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
56 14122021-06-0023   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
57 24072023-06-0041   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
58 06-001-0428-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
59 06-001-0743-0009   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
60 15062022-06-0003   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
61 06-001-0741-0041   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
62 06-001-0429-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
63 06-001-0429-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
64 06-001-0434-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
65 06-001-0759-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
66 06-001-0759-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
67 06-001-0759-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
68 06-001-1022-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
69 1914952   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
70 14122018-06-0012   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
71 1901231   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
72 06-001-1009-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
73 06-001-1009-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
74 06-001-1059-0001   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
75 06-001-1030-0096   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
76 06-001-0424-0040   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
77 21032012-06-0049   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
78 06-001-0267-0082   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
79 06-001-0437-0162   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
80 06-001-1054-0014   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
81 06-001-1054-0015   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
82 06-001-0276-0007   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
83 2405218-06-0015   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
84 19082020-06-0021   հողամաս ավագանու հայեցողությամբ
85 06-031-0303-0001 0,074520 հողամաս ավագանու հայեցողությամբ

 

ԿՈՂՄ (16) ԴԵՄ(0) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Ա․ Փելեշյան Վ. Օհանյան
Ա․ Բերնեցյան Լ.Թադևոսյան
Ա․ Դեմիրխանյան Վ․ Մկրտչյան
Ա. Խաչատրյան Հ․ Մանուկյան
Հ․ Խլոպուզյան Ն.Հովհաննիսյան
Ա. Ալավերդյան Դ․ Խաչատրյան
Լ.Հովսեփյան Է․Մարգարյան
Գ․Քալանթարյան
Ս․Ղամբարյան

 

You May Also Like