ՈՐՈՇՈՒՄ 39-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

29 նոյեմբերի 2023 թվականի N  39-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, «ՀՀ  բյուջետային  համակարգի  մասին» ՀՀ օրենքի  32-րդ  հոդվածով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում  է. 
1.Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2024 թվականի բյուջեն՝ համաձայն հավելվածի, ծախսերի և եկամուտների հետևյալ հաշվեկշռվածությամբ՝

1) եկամուտներ՝ 6 619 103 400 (վեց միլիարդ վեց հարյուր տասնինը միլիոն հարյուր երեք հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ։

2) ծախսեր՝ 6 819 103 400 (վեց միլիարդ ութ հարյուր տասնինը միլիոն հարյուր երեք հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ:

3) դեֆիցիտը՝ 200 000 000 (երկու հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ:

2.«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ թույլատրել համայնքի ղեկավարին  2024  թվականին անհրաժեշտության դեպքում,  սույն   որոշման  1-ին  կետով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսի  սահմաններում վերաբաշխել  դրանք:

3.Թույլատրել համայնքի ղեկավարին սույն որոշմամբ հաստատված հատկացումների սահմաններում.

1) համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանված կարգով և մշտական գործող համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացմամբ հաստատել սոցիալական ծրագրերով նախատեսված ծառայությունների և շահառուների ցանկն ու կազմակերպել վճարումների կատարումը,

2) բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ ծախսերի (միջոցառումների կազմակերպում), նվիրատվությունների և սուբսիդիաների համար նախատեսված հոդվածներով հատկացումների վերծանումը և ծախսերի իրականացումը:

4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից:

ԿՈՂՄ (16) ԴԵՄ(2) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Ա․ Փելեշյան Վ. Օհանյան Ա․Ալավերդյան
Ա․ Բերնեցյան Լ․ Թադևոսյան Լ.Հովսեփյան
Ա․ Դեմիրխանյան Վ․ Մկրտչյան
Ա. Խաչատրյան Հ․ Մանուկյան
Հ․Խլոպուզյան Գ․ Հարությունյան
Գ․Քալանթարյան Ն․ Հովհաննիսյան
Ս․Ղամբարյան Դ․ Խաչատրյան
Ա․ Հարությունյան Է․Մարգարյան

You May Also Like