ՈՐՈՇՈՒՄ 32

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
26 ապրիլի 2023 թվականի N32

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

     Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 68-րդ հոդվածով և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով` Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է.

1.Սահմանել աճուրդով օտարվող հետևյալ հողամասերի մեկնարկային գները

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Աղայան փողոց, թիվ 95/7-3/4 հողամաս 0.01315հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0709-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1ա.2 Համբարձումյան փողոց, թիվ 2/1-7/4 հողամաս 0.0216հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1022-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1ա.3 Նաիրի փողոց, թիվ 10/2-1 հողամաս 0,02279հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0762-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1ա.4 Վարդանանց փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 13/1 հողամաս 0,00787հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6   դրամ:

1ա.5 Բաղրամյան պողոտա թիվ 21/16 հասցեին կից 0,01947հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0053-0050-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1ա.6 Բանակի փողոց, 1-ին փակուղի, 15/2 հողամաս 0.0101հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0452-0094, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 10513,8 դրամ:

1ա.7 Շիրակացու  փողոց, 4/2 հասցեի արևմտյան մաս 0.0480հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0284-0100-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1ա.8 Սանկտ-Պետերբուրգի  փողոցի հյուսիսարևելյան  մաս 0.75244հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0741-0041, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1ա.9 Շինարարների  փողոց թիվ 17 շենքի արևելյան  մաս 0.0300հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0727-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1ա.10 Տարոն-4, Բելառուսների թաղամաս թիվ 31բ կիսակառույցին կից 0,012913հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1ա.11 Ուսանողական  փողոց, թիվ 16ա շենքի հյուսիսարևմտյան մաս 0.02887հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0745-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1ա.12 Գործարանային փողոց, թիվ 1/1-2 հասցեի հյուսիսային մաս 0.0300հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0176-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1 Աղայան փողոց, թիվ 59/4-1/4 հողամաս 0,00472 հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0536-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 10513,8 դրամ:

1բ.2 Երևանյան խճուղի, թիվ 151/6-8 հողամաս 0.0056հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-1059-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.3 Նարեկացու փողոց, թիվ 1/1-9 հողամաս 0.0128հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0203-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.4 Գ. Նարեկացու փողոց, 4-րդ փակուղի,   15/1 հողամաս 0,00335հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0256-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ։

1բ.5  Նաիրի փողոց, թիվ 18/2-1 հողամաս 0,04092հա,  կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0776-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.6 Նարեկացու փողոց, թիվ 2/6-2/2 հողամաս 0.02452հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0165-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.7 Նարեկացու փողոց, թիվ 2/6-2/1 հողամաս 0.00481հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-2568-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.8 Տաշիրի խճուղի, թիվ 5/2 հողամաս 0.00419հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0008-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.9 Համբարձումյան փողոց, թիվ 1/4-2/1 հողամաս 0.007հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1022-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.10 Համբարձումյան փողոց, թիվ 1/4-2/8 հողամաս  0.01088հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1022-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.11 Չուխաջյան փողոց թիվ 26/4-9 հողամաս 0,0057 հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0758-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.12 Չուխաջյան փողոց, թիվ 24/18 հողամաս 0.00146հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1042-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.13 Ներսիսյան փողոց, թիվ 5/4-9 հողամաս 0,0124հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0588-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6834,3 դրամ:

1բ.14 Օգոստոսի 23-ի փողոց, թիվ 1/1 հողամաս 0.00627հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0010-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.15  Տարոն-2 թաղամաս, Տաշիրի խճուղի, 1-ին փակուղի թիվ 3/1-1 հողամաս 0.0065հա,  կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0040-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.16 Տաշիրի խճուղի, թիվ 5/3 հողամաս 0.00661հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0008-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.17 Շիրակացու փողոց, թիվ 2-4/2 հողամաս 0.04122հա,  կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0229-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1բ.18 Տարոն-2, ՔՇՀ-7 թաղամաս, թիվ 7/8-1 հողամաս 0.004հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0040-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1բ.19 Շիրակի խճուղի, թիվ 9-7 հողամաս 0.09693հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-3600-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1բ.20  Շիրակի խճուղի, թիվ 9-8 հողամաս  0.26661հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-3600-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1բ.21 Շիրակի խճուղի, թիվ 9-9  հողամաս  0.10282հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-3600-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1բ.22 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 4/4 հողամաս 0.0027հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0016-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1բ.23  Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թաղամաս, թիվ 51/2-3 հողամաս 0.00494հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0035-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1բ.24  Սանկտ-Պետերբուրգ փողոց, թիվ 1/18 հողամաս 0.0203հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0741-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1բ.25  Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թաղամաս, թիվ 53/6 հողամաս 0.007հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0109-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1բ.26 Տարոն-3 ՔՇՀ-7, թիվ 43/1 հողամաս 0.015հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0008-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է է 4441,8 դրամ:

1բ.27 Գ. Նարեկացու փողոց, թիվ 2/8 հողամաս 0.02052հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0165-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1բ.28 Նաիրի փողոց, թիվ 20-2 հողամաս 0,21569հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0781-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.30 Կ. Դեմիրճյան փողոց 1/10 հողամաս 0,059665հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-2569-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.31 Կ. Դեմիրճյան փողոց 1/11 հողամաս 0,062738հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-2569-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.32 Կ. Դեմիրճյան փողոց 1/12 հողամաս 0,062968հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-2569-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.33  Հ. Ներսիսյան թաղամաս, թիվ 5/3  հողամաս  0.00516հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0588-0041-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6834,3 դրամ:

1բ.34  Գ. Նարեկացու փողոց, թիվ 2/8 հողամասի արևմտյան մաս 0.0114հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0165-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1բ.35  Լոռվա խճուղի թիվ 12 հասցեի արևմտյան մաս  0.0125հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1205-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1բ.36  Լոռվա խճուղի թիվ 8/1 հասցեի արևելյան մաս  0.0871հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1202-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1բ.37  Գ. Նարեկացու փողոցի արևմտյան մաս 0.0190հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0216-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1բ.38  Լեռնային փողոց թիվ 26/2 հասցեին կից  0.0072հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0108-0021-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.39  Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թիվ 48/3-4 հասցեի հյուսիսային մաս 0.27093հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0108-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.40  Տարոն-4, Սեբաստիա թաղամաս  թիվ 60 շենքի արևմտյան մաս 0.00912հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0109-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.41  Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս թիվ 45/10-1 հասցեին կից  0.00563հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0014-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.42  Տարոն-4, Մալաթիայի փողոց  թիվ 2/8 հասցեի արևմտյան մաս 0.01503հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0115-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.43  Տաշիրի խճուղի 10/5 հողամաս 0.02261հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0010-0041, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.44 Կ. Դեմիրճյան փողոց  թիվ 2/2-7/1 հասցեի արևելյան մաս 0,04605հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0229-0050, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.45 Թումանյան  փողոց  թիվ 16  հասցեի արևմտյան մաս 0,00198հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0422-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.46 Տիգրան Մեծի պողոտա  թիվ 3/1  հասցեին կից 0,03525հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0278-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 10513,8 դրամ:

1բ.47 Վարդանանց փողոց  թիվ 84 շենքի հյուսիսարևմտյան մաս 0,00199հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0437-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6 դրամ:

1բ.48 Կ. Դեմիրճյան փողոց  թիվ 32 շենքի հյուսիսային մաս 0,00185հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0328-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 24888,6 դրամ:

1բ.49 Զոր. Անդրանիկի փողոց  թիվ 1/1 հասցեի հարավային մաս 0,00132հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0591-0004, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6834,3 դրամ:

1բ.50 Երևանյան խճուղի   թիվ 211/1-1 հասցեին կից 0,0105հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1068-0082, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.51 Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 45 շենքի հյուսիսային մաս 0.0150հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0333-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 24888,6 դրամ:

1բ.52 Վարդանանց փողոց  թիվ 25 շենքի արևելյան մաս 0,01143հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0435-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 24888,6 դրամ:

1բ.53 Շինարարների փողոցի արևմտյան մաս 0,0120հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1030-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.54 Իսահակյան փողոց  թիվ 11 շենքի հարևանությամբ  0,004հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0745-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.55 Իսահակյան փողոց  թիվ 11 շենքի արևմտյան մաս  0,01հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0745-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.56 Չուխաջյան փողոց  թիվ 24 շենքի հարևանությամբ  0,00102հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1042-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.57  Նարեկացու փողոց, թիվ 2/6-3 հողամաս 0,0228 հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0165-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.58  Նարեկացու փողոց, թիվ 2/6 հողամաս 0,024925հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0165-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5   դրամ։

1բ.59  Նարեկացու փողոց, թիվ 2/7 հողամաս 0,03հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0165-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5   դրամ։

1բ.60 Տարոն-4 թաղամաս, Զեյթունի փողոց, թիվ 5/1-3 հողամաս 0.005հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0124-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.61 Գ.Նարեկացու փողոց, թիվ 10/37-1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0262-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.62 Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 32/2-3 հողամաս 0.00324հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0328-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 24888,6  դրամ:

1բ.63 Զ. Անդրանիկի փողոց թիվ 119/4-7 հողամաս 0,0066հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0758-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.64 Զաքարյան փողոց, թիվ 14/18-1 հողամաս 0,009հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0450-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6834,3 դրամ:

1բ.65 Գ. Նարեկացու փողոց, թիվ 3/8 հողամաս 0,03հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0208-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.66 Վարդանանց փողոց, թիվ 82/29-1 հողամաս 0,00468հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0437-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6 դրամ:

1բ.67 Գ. Նժդեհի փողոց, 13/2 հողամաս 0,00374հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0437-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6   դրամ:

1բ.68 Երևանյան խճուղի, թիվ 111-4/9 հողամաս 0.00696հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0758-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.69 Երևանյան խճուղի 109/4-7/7 հողամաս 0,0057հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0759-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.70 Ռուսթավի փողոց թիվ 2/2-1հասցեի հարավային մաս 0,00357հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-1020-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.71 Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 2/2-4 հողամաս 0.059991հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0170-0017, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.72 Կ. Դեմիրճյան փողոցի հյուսիսային մաս 0.09953հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-2569-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1բ.73 Մայմեխի խճուղու արևելյան մաս 0.02146հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1110-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.74 Հակոբյան փողոց 2/6-7 հասցեի արևելյան մաս 0.07հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-3653-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.75 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 1ա հասցեին կից  0.00210հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0016-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.76 Տարոն-4, Զեյթունի փողոց թիվ 37/1 արևմտյան մաս 0.003130հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0124-0028-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.77 Տարոն-4, Զեյթունի փողոց թիվ 37/1 հարավային մաս 0.0020հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0124-0033-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1բ.78 Նարեկացու փողոց թիվ 1/1-2-1 հասցեի հյուսիսային մաս 0.01207հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0209-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 98/3  հողամաս 0.0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0011-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.2  Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 98/4  հողամաս 0.0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0011-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.3  Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 98/5  հողամաս 0.0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0011-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.4  Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 98/6 հողամաս 0.0024հա,  կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0011-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.5 Աղայան փողոց, թիվ 85-49/1 հողամաս 0.0035հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.6 Տարոն-2, Քոթեջային թաղամաս, թիվ 25/1 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0035-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.7 Տարոն-4, Քոթեջային թաղամաս, թիվ 9/2 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0113-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.8 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 22/8-1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0016-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.9 Նարեկացու փողոց, թիվ 43/12-1 հողամաս 0.00198հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0254-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.10 Շիրակի խճուղի, թիվ 60/41 հողամաս 0.00686հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0145-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.11 Շիրակի խճուղի, թիվ 28/30-1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0203-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.12  Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թաղամաս թիվ 2/7-1 հողամաս 0,00239հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0039-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.13   Տարոն-4 թաղամաս, Մեքենաշինարարների թիվ 41բ/11-1 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0108-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.14 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 15/17 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0016-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.15  Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 39/10 հողամաս 0.00198հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0016-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.16  Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս, թիվ 39-9/14 հողամաս 0.00198հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0016-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.17  Աղայան փողոց, թիվ 83/1 հողամաս 0.0027հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.18  Աղայան փողոց, թիվ 83/5 հողամաս 0.0039հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.19  Աղայան փողոց, թիվ 83/2 հողամաս 0.0027հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.20  Աղայան փողոց, թիվ 83/4 հողամաս 0.0026հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.21 Համբարձումյան փողոց, թիվ 17/1 հողամաս  0.0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1022-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.22 Գ. Նարեկացու փողոց, թիվ 43/49 հողամաս 0.00245հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0254-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.23 Ռուսթավի փողոց, 7/75 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1022-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.24 Ղ. Աղայան փողոց, 83/28 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8   դրամ:

1գ.25 Սուխումի փողոց, 8/23 հողամաս 0,0032հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0722-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.26 Տարոն-4 Կանակա թաղամաս 70/1-8 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0109-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.27 Երևանյան խճուղի,  66/5 հողամաս  0,00198հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0764-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5 դրամ:

1գ.28  Զաքարյան փողոց, 12 շենքի հյուսիսարևմտյան մաս  0,00222հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0446-0172-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6  դրամ:

1գ.29  Ղ. Աղայան փողոց, 83/18 հողամաս  0,0042հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.30  Շինարարների փողոց, 13/13 հողամաս  0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0726-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.31  Ռուսթավի  փողոց, 7/8 հողամաս  0,0027հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-1022-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.32  Ղ. Աղայան փողոց, 85 շենքի հյուսիսային մաս  0,0035հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0711-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.33  Վարդանանց  փողոց, 1-ին նրբանցք, 8/2 հողամաս  0,00359հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0343-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6  դրամ:

1գ.34  Տարոն-4, Կանակա թիվ 69 շենքի հարավային մաս 0.0036հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0109-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.35 Օգոստոսի 23-ի փողոցի հյուսիսային մաս 0.0033հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0010-0020-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.36  Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 8ա շենքի հյուսիսային մաս 0.0024հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-4000-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8 դրամ:

1գ.37  Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 12բ  շենքի արևելյան մաս 0.001995հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-4000-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.38  Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս, 24/9 հողամաս  0.0024հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0112-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.39  Տավրոս թաղամասի 22-րդ փողոց, 5/1 հողամաս 0.004948հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0041-0030-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.40 Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թաղամաս թիվ 24  շենքի հարավային մաս 0.0027հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0108-0198, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.41 Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թաղամաս թիվ 20  շենքի արևմտյան մաս 0.0024հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0108-0021-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.42 Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թաղամաս թիվ 14բ  շենքի հարավային մաս 0.00182հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0108-0021-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.43 Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թաղամաս թիվ 53ա  շենքի արևմտյան մաս 0.0018հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0109-0124-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.44 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թաղամաս թիվ  38  շենքի հարավային մաս 0.00198հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0016-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.45 Թևոսյան փողոց  թիվ 13ա  շենքի հարավային մաս 0.004հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0257-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.46 Սանկտ-Պետերբուրգի փողոց  թիվ 7  շենքի արևմտյան մաս 0.00198հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0741-0041, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6834,3  դրամ:

1գ.47 Գուգարք 1-ին փողոց 2-1 հողամաս 0.0032հա կադաստրային  ծածկագիր –06-031-0061-0035, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1877,7 դրամ:

1գ.48  Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 39  շենքի արևմտյան մաս 0.0048հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0105-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.49  Տարոն-4, Կանակա  թիվ 70/1-8  հողամաս 0.0021հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0109-0047, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.50  Զոր. Անդրանիկի փողոց  թիվ 58 շենքի  հարավային մաս 0.0028հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0761-0017, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.51  Տարոն-2, թիվ 31 քոթեջի արևելյան մաս 0.00359հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0038-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.52  Տարոն-4, Բելառուսների թաղամաս  թիվ 18  հասցեի հյուսիսային մաս 0.0036հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0105-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.53  Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս, 30 շենքի արևմտյան մաս  0.0036հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0114-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.54  Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 39  շենքի արևմտյան մաս 0.0024հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0105-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.55  Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 60  շենքի հարևանությամբ 0.0020հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0015-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.56  Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 14  շենքի արևելյան մաս 0.006հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0341-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6  դրամ:

1գ.57  Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թաղամաս, թիվ 32 շենքի հարևանությամբ 0.005հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0109-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1գ.58 Թատերական փողոց թիվ 8 շենքի հարևանությամբ 0.003հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0429-0049, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 24888,6  դրամ:

1գ.59 Տարոն-2, ՔՇՀ-4 16բ կիսակառույցի հարավարևելյան մաս 0.008հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0039-0001, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

դ) Տնտեսական շինությունների կառուցման համար

1դ.1 Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 14-38/1 հողամաս 0.00312հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0330-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 16176,6 դրամ:

1դ.2 Բաղրամյան պողոտա, թիվ 15/15-1 հողամաս 0.012հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0159-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

1դ.3 Կ. Դեմիրճյան փողոց, 1-ին նրբանցք, 14/4 հողամաս 0.0121հա, կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0279-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 10513,8 դրամ:

1դ.4 Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս, թիվ 32 շենքի հարավային մաս 0.01088հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0114-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1դ.5  Ավետիսյան փողոց թիվ 63-1 հասցեին կից 0.0048հա կադաստրային  ծածկագիր –06-001-0712-0001-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

ե) Արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

1ե.1 Շինարարների փողոց, թիվ 14/4 հողամաս 0.01հա, կադաստրային  ծածկագիր – 06-001-1030-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4441,8  դրամ:

1ե.2 Գործարանային  փողոց, թիվ 13 հասցեի արևելյան մաս 0.10648հա, կադաստրային  ծածկագիր – 06-001-0061-0007, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2887,5  դրամ:

ԿՈՂՄ (17) ԴԵՄ(0) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Ա․ Փելեշյան Լ․ Թադևոսյան
Ա․ Բերնեցյան Վ․ Մկրտչյան
Ա․ Դեմիրխանյան Հ․ Մանուկյան
Ա. Խաչատրյան Գ․ Հարությունյան
Հ․Խլոպուզյան Ա․ Հարությունյան
Ա․Ալավերդյան Ն․ Հովհաննիսյան
Լ.Հովսեփյան Դ․ Խաչատրյան
Գ․Քալանթարյան Է․Մարգարյան
Ս․Ղամբարյան

 

You May Also Like