ՈՐՈՇՈՒՄ 30

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
26 ապրիլի 2023 թվականի N30  

 ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԵՎՈՍՅԱՆ-2 ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ
 ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի  թիվ 56-Ն որոշմամբ հաստատված Վանաձոր քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակման նախագիծը, գլխավոր հատակագծի լրամշակման նախագծային առաջադրանքը, ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված ՀՀ համայնքների (բնակավայրերի) քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունը, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի 15.08.2013 թվականի թիվ 7/ՊՓ-267 փորձաքննության եզրակացությունը և ղեկավարվելով «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 143-րդ հոդվածի 22-րդ և 23-րդ կետերով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ կետով` Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է. 

1.Հաստատել Վանաձոր համայնքի Թևոսյան-2 առանձին միկրոշրջանի հատակագծման նախագիծը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

2.Վերը նշված տարածքների անհատական բնակելի տներով զբաղեցված և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասերը հատկացնել՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

ԿՈՂՄ (17) ԴԵՄ(0) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Ա․ Փելեշյան Լ․ Թադևոսյան
Ա․ Բերնեցյան Վ․ Մկրտչյան
Ա․ Դեմիրխանյան Հ․ Մանուկյան
Ա. Խաչատրյան Գ․ Հարությունյան
Հ․Խլոպուզյան Ա․ Հարությունյան
Ա․Ալավերդյան Ն․ Հովհաննիսյան
Լ.Հովսեփյան Դ․ Խաչատրյան
Գ․Քալանթարյան Է․Մարգարյան
Ս․Ղամբարյան

 

You May Also Like