Որոշում N 25-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

07 ապրիլի 2016 թվականի N 25-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 55-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Արցախին ֆինանսապես աջակցելու նպատակով և ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով ու «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով՝
Վանաձոր համայնքի ավագանին`

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1. Համայնքի բյուջեի ծախսային մասում կատարել 3000.0 հազար դրամի փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Համայնքի բյուջեի տողերը համարել փոփոխված` սույն որոշման 1-ին կետից բխող փոփոխություններին համապատասխան:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Օհանյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Ափինյան
Կ.Պառավյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Խաչատրյան
Հ.Մովսիսյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Մատինյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply