ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ ԱՐԹՈՒՐ ՕՀԱՆՅԱՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Նախապատրաստվել և հրավիրվել է համայնքի ավագանու 10 նիստ: Ըստ պատկանելիության առաքվել և արխիվացվել է  ավագանու 137 որոշում:

Սահմանված կարգով  տեղի են ունեցել 81 վարչական վարույթների լսումներ:

Սահմանված կարգով իրականացվել և ամփոփվել են հինգ հանրային լսումներ:

Սահմանված կարգով ընթացք է տրվել համայնքի ղեկավարի 2533 որոշումների:

2020 թվականի ընթացքում համակարգում ընդգրկված բոլոր բաժինները ստացել են 52 149 հանձնարարական, որոնցից չի կատարվել ընդամենը 112-ը, ինչը համակարգի տեխնիկական առանձնահատկությունների հետևանք է, քանի որ հանձնարարականները կատարվել են փաստաթղթային կամ բանավոր գործառնական կարգով և չի արտացոլվել էլեկտրոնային կառավարման համակարգում: Թվով 116 հանձնարարականներ կատարվել են հանձնարարականի ժամկետի խախտումով, որոնց լրացուցիչ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ճնշող մեծամասնության համար եղել են օբյեկտիվ պատճառներ:

Այսպիսով հանձնարարականների կատարման ցուցանիշը 99.8 տոկոս է:

Սահմանված կարգով պատրաստվել և լրացվել են 16 համայնքային ծառայողի անձնական գործեր, իսկ թվով 1 պաշտոնի անձնագրում կատարվել են փոփոխություններ:

Կազմակերպել եմ համայնքի ղեկավարի 23, աշխատակազմի քարտուղարի 22 աշխատանքային խորհրդակցություններ:

Իմ կողմից օրենքով սահմանված լիազորությունների սահմաններում տրվել է 432 հրաման:

Աշխատանքներ են տարվել համայնքապետարանի տեխնիկական հագեցվածությունը պատշաճ մակարդակի բերելու, քաղաքի տարբեր մասերում տեսախցիկների, ինչպես նաև համայնքապետարանում կարգապահությունը վերահսկելու ուղղությամբ:

Կազմակերպել եմ համայնքային ծառայողների 16 թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 4 մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներ և մրցույթներում հանդես եմ եկել որպես լիազորված անձ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում 2020 թվականին իրականացվել է՝

 1. Քաղաքացիների խորհրդատվություն և ուղղորդում – 625 քաղաքացիներ;
 2. Աղբահանության վճարի վերահաշվարկ –   2940 դիմումներ
 3. Ճարտարապետության և քաղաքաշինության հարցերով խորհրդատվություն և փաստաթղթերի տրամադրում – 1649 քաղաքացի
 4. Սպասարկվել են՝

ա/ գույքահարկի գծով – 16778 քաղաքացիներ

բ/ հողի հարկի գծով – 4723 քաղաքացիներ

 1. Տրամադրվել են համայնքի ղեկավարի – 1267 որոշումներ

2020 թվականին համայնքապետարանի փաստաթղթաշրջանառությունը ունի հետևյալ տեսքը՝

Մտիցնե -17503

Ելիցներ -14494

Համայնքի ղեկավարի որոշումներ -2533

Համայնքի ավագանու որոշումներ-137

Հրամաններ-432

Կարգադրություններ -971

Հանձնարարականներ -52149

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքը 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում

Համյանքապետարանի աշխատակազմն առաջնորդվել  է արտակարգ դրության պայմաններում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում  ՀՀ կառավարության որոշումներով ,ՀՀ  պարետի և առողջապահության նախարարի հրամաններով ու որոշումներով սահմանաված անվտանգության կաննոններով և սահմանափակումների կիրառմամբ:

 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի ղեկավարությամբ ստեղծվել է Վանաձոր համայնքի տարածքում արտակարգ իրավիճակների կանխման և հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումներ իրականացման և բնակչության ազդարարարումն իրականացնող աշխատանքային խմբեր
 2. Առաջնորդվելով ՀՀ պարետի 2020թ. մայիսի 3-ի որոշման պահանջներով աշխատակազմի աշխատանքը վերակազմակերպվել է անվտանգության կաննոների համաձայն, ինչպես նաև վերակզամկերպվել է Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի   գործառույթներ իրականացումը, գործարկվել է Թեժ գծի ծառայություն:
 3. Առանց աշխատանքի արդյունավետության նվազման քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների մի մասն իրականացվել է էլեկտրոնային եղանակով: 2020 թվականին համայնքապետարան մուտք է եղել տարբեր բնույթի 17 503 գրություն, որից շուրջ 10 հազարը՝ էլեկտրոնային եղանակով, կամ ՝  56 տոկոս:
 4. Ըստ անհրաժեշտության համայնքապետարանի աշխատակազմը և համայնքային ենթակայության հիմնարկները սահմանված կարգով պապահովվել են դիմակներով , անձնական պաշտպանիչ  և ընդհանուր օգտագործման ախտահանիչ միջոցներով:
 5. Համայնքապետարանը, համագործակցելով համատիրությունների հետ, ամենօրյա պարբերականությամբ 2020 թվականիi մարտ և ապրիլ ամիսներին իրականացրել է վարակազերծման աշխատանքներ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերում և բարձրահարկ շենքերի աղբատար համակարգում։ Աշխատանքները, ավելի նվազ պարբերականությամբ, շարունակվում են նաև մայիս ամսից հետո։
 6. Համայնքապետարանի և նրան ենթակա մարմիններ 22 աշխատակիցներ ընդգրկվել են ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ , շրջիկ հերթապահության գործընթացում, մասսայական կուտակումներ ենթադրող տարածքներում կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։
 7. Անհատ բարերարների և կազմակերպությունների, մասնավորապես նաև Հայկական

Կարմիր խաչի ընկերության հետ համատեղ,  կողմից հատկացված սննդային փաթեթները և ախտահանիչ միջոցները համայնքապետարանի կամավոր աշխատակիցների միջոցով և աջակցությամբ բաշխվել է շուրջ 600 ընտանիքների։ Այս գործընթացը պահանջել է համյանքապետրանից միայն տրանսպորտային ծախսեր:

 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Համայնքապետարանի աշխատակազմի գործողությունները ռազմական դրության պայմաններում

Արցախում պատերազմական գործողություններով պայմանավորված 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ՀՀ կառավարության որոշմամբ հանրապետության ողջ տարածքում հայտարարվեց  ռազմական դրություն և զորահավաք: Վանաձորի համայնքապետարանը «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն  անցել է   պատերազմական ժամանակաշրջանի աշխատանքային ռեժիմի.

1.Ռեժիմով պայմանավորված ձևավորվել են Վանաձոր համայնքի պահեստազորայինների զորակոչային ծանուցման (ազդարարման) տեղամասեր, նշանակվել են հանձնակատարներ և ջոկի:

2.Համայնքապետարանի աշխատակազմի միջոցով իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.

ա. զորահավաքի ժամանակ սերտ համագործակցել և օժանդակել ենք ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության Լոռու մարզի  տարածքային ստորաբաժանմանը:

բ. Համայնքապետարանի աշխատակիցները մշակել  են զինակոչիկների ստացված նախնական ցուցակները իրականացվել է ծանուցման գործընթաց:

գ.Ռազմական դրության ժամանակահատվածում համայնքապետարանի աշխատակիցների միջոցով ապահովել ենք զորահավաքային զորակոչի ենթակա քաղաքացիների ծանուցումը: Կատարվել է շուրջ 5000 հասցեական այց:

3.Զորահավաքի ժամանակ ապահովվել է տրանսպորտային միջոցներով զորակոչիկներին ազդարարման տեղամասից (Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատ) համապատասխան հավաքատեղի տեղափոխումը:

4.Քաղպաշտպանության պլանի համաձայն՝ համայնքում իրականացվել են բազմաբնակարան շենքերի նկուղների,պաշտպանական կառույցների և բնակչության պատսպարման տարածքների մաքրման, ինչպես նաև էլեկտրասնուցման ու լուսավորության վերականգնման աշխատանքներ, միաժամանակ իրականացնելով  բնակիչների  իրազեկումը:

5.Վանաձոր համայնքի ավագանին 2020 թ.-ի հոկտեմբերի 5-ի N95-Ն որոշման համաձայն՝ «Մենք ենք, մեր սահմանները, բոլորս Արցախի համար» համազգային դրամահավաքին աջակցել է 15 մլն դրամի չափով:

Ի լրումն

Արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհված զինծառայողների նոր պանթեոնի կառուցման համար ավագանու  12.02. 2021 թ. N 2-Ն  որոշման համաձայն՝ հատկացվել է 45 մլն դրամ:

6.Համայնքապետրանի աշխատակազմում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը, համագործակցելով մարզպետարանի աշխատակազմի, միջազգային կաւոյցների , հասարարական և բարեգործական կազմակերպությունների և անհատ բարերարների հետ, կազմակերպել և համակարգել է  Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների հաշվառման, միգրացիոն թերթիկների լրացման, նրանց համար կացարանների ապահովման, անհատական և ընտանեկան կարիքների գնահատման, հոգեբանական աջակցության , ինչպես նաև սննդով, հիգիենիկ պարագաներով, հագուստով, դեղորայքով  և անհրաժեշտ այլ պարագաներով ապահովման աշխատանքներ:

7.Բազմակի տնայցների արդյունքում հաշվառվել և կարիքների գնահատման ու ընթացիկ բավարարման աշխատանքներ են տարվել շուրջ 600 տեղահանված ընտանիքների կամ շուրջ 2000  անհատների հետ:

Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին  աջակցության համար երախտիքով  հիշատակում ենք կազմակերպություններին և անհատներին.

 1. «Հայկական կարիտաս» ԲՀԿ
 2. Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն»
 3. Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամ
 4. ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային կազմակերպություն
 5. Հայ օգնության ֆոնֆ
 6. Գուգարաց թեմ
 7. «Փարոս» հայ-ամերիկյան հիմնադրամ
 8. «Արփի» ՀԿ
 9. Վանաձորի ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի
 10. «Տաշիր» ԲՀԿ
 11. «Ֆլայ» կազմակերպություն
 12. «Միհր» կազմակերպություն
 13. «Արգիշտի» հյուրանոց
 14. «Լագունա» հյուրանոց
 15. «Նաիրի» հյուրատուն
 16. «Ռոյալ» հյուրատուն
 17. «Վան գարդեն» հյուրատուն
 18. «J @ S» հյուրատուն
 19. «Արմենիա» առողջարան
 20. «Բարոն» հյուրատուն
 21. «Կիրովական» հյուրանոց
 22. «Մագայ» հյուրատուն
 23. «Շող» կենտրոն
 24. Վանաձորի մանկատուն
 25. Վանաձորի աջակցման կենտրոն
 26. ՏՄՀԱԿ
 27. Լիլյա Աբրահամյան
 28. Արեն Առաքելյան- ԱՄՆ
 29. Սուրեն Պառավյան- ԱՄՆ
 30. Կարեն Բադյան- ՌԴ
 31. Արարատ Ինանց- ՌԴ
 32. Հովհաննես Զուլոյան- ԱՄՆ
 33. Նարինե Կռոյան
 34. Մացակ Սաքանյան
 35. Վարդգես Գուրույան, ԱՄՆ
 36. «Մենք ու մունք» քաղաքացիական նախաձեռնություն
 37. Հովհաննես Դանիելյան- ԷկոՎիլ արևային տեխնոլոգիաներ
 38. Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամներ
 39. Վանաձորի համայնքապետարանի համակարգող թիմ
 40. Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի աշխատակազմ
 41. Գասպարյանների և Տոպաշյանների ընտանիք- ՌԴ
 42. «ՖԱՄՄԱ ՖՈՒԴ» ընկերություն, Վանաձոր
 43. Ուղղակի Ժողովրդավարություն ՀԿ

 

Համայնքի ղեկավարի կողմից աշխատակազմի քարտուղարի  2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքները գնահատվել են լավ:

You May Also Like