Վանաձորի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է

Հրավիրում ենք ԶLՄ-ների և հասարակական կազմակերպությունների ուշադրությունը

2013 թվականի օգոստոսի 14-ին,ժամը 11.00-ի Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կներկայացվեն ՀՀ կառավարության և Ասիական զարգացման բանկի համագործակցությամբ, և վերջինիս ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվական ծառայությունների տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում հետևյալ միջանկյալ հաշվետվությունները՝

1.Քովի (COWI) ինժեներական խորհրդատավական ընկերության խորհրդատուների թիմի կողմից մշակված «Հայաստանի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական զարգացման պլանը, ճանապարհային քարտեզը և երկարաժամկետ ներդրումային պլանը» միջանկյալ հաշվետվությունը

2. KFW գերմանական զարգացման բանկի աջակցությամբ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային և հարակից գյուղական համայնքների կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգի ստեղծման նպատակով տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, Վանաձոր, Հայաստան» ծրագրի հայեցակարգային հաշվետվությունը:

Ակնկալվում է ԶԼՄ-ների , շահագրգիռ անձանց և կազմակերպությունների մասնակցությունը :

You May Also Like

Leave a Reply