Առևտրի, հանրային սննդի և սպսարկման ծառայությունների Վանաձորի համայնքային կանոնները

Վանաձորի ավագանին հաստատել է  առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման ծառայությունների գործունեության կաննոները ս/թ փետրվարի 25-ին իր թիվ 15-Ն որոշմամբ: Քաղաքացիները ևբ շահագրգիռ կազմակերպությունները առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման ծառայությունների գործունեության կանոներին կարող են ծանոթանալ այս

:

You May Also Like

Leave a Reply