Վանաձորի Ավագանու հերթական նիստը նոյեմբերի 15-ին

Վանաձորի Ավագանու հերթական նիստը նոյեմբերի 15-ին

2013 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ժամը 10.00-ին Վանաձորի քաղաքապետրանի նստերի փոքր դահլիճում տեղի կունենա Ավագանու հերթական նիստը, հետևյալ օրակարգով՝

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

Թիվ 12 « 15 » ­ նոյեմբերի 2013թ.

Ժամը 10 00

1. Վանաձորի համայնքի 2013 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2014 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի վարձավճարների և համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների սակագները սահմանելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

4. Վանաձորի համայնքի 2014 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

5. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012 թվականի նոյեմբերի 07-ի «Վանաձորի համայնքի 2013 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

6. Վանաձոր քաղաքի տարածքում արտաքին գովազդի տեղաբաշխման (տեղադրման) համայնքային կանոնները հաստատելու մասին

զեկ.` Է.Գևորգյան

7. Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2013 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 3-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

զեկ.` Տ.Պապանյան

8. Վանաձորի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ, բայց համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը պետությանը անհատույց հետ վերադարձնելու մասին

զեկ.` Տ.Պապանյան

You May Also Like

Leave a Reply