ՈՒսումնական հաստատություններ

1. Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոց հասցեն` Վարդանանց 41 հեռ. 2-09-56 Հիմնադրվել է 1934թ-ին մշակույթի երախտավոր, կոմպոզիտոր Էդվարդ Կզարթմյանի ջանքերով: Գործում են դաշնամուրի, լարային փողային և ժողգործիքների բաժիններ:

2. Շարա Տալյանի անվան երաժշտական դպրոց հասցեն`Բաթումի 9 հեռախոս`4-49-32

3. Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոց հասցեն` Աղայան 86ա հեռախոս`4-80-27

4. Գր. Հախինյանի անվան երաժշտական դպրոց հասցեն` Ներսիսյան թաղ. 13 հեռախոս`2-94-46

5. Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոց հասցեն` Բաղրամյան 15/1դ հեռախոս`6-50-90

6. Ստ. Աղաջանյանի անվան գեղարվեստի դպրոց հասցեն` Մոսկավյան 30 հեռախոս`4-38-50

7. Պարարվեստի դպրոց հասցեն` Վարդանանց 41

You May Also Like

Leave a Reply