Սուբվենցիոն ծրագիր

1. Վանաձոր համայնքի Գարեգին Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգում

Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 368 103 680,37 դրամ ՀՀ դրամ, որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 04 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:

2. Վանաձոր համայնքի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցի հիմնանորոգում

Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 388 640 579.1 ՀՀ դրամ, որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 04 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:

3. Վանաձոր համայնքի Ավետիք Իսահակյան փողոցի հիմնանորոգում

Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 135 803 163 ՀՀ դրամ, որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 04 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:

4. Վանաձոր համայնքի Հենրիկ Զաքարյան փողոցի հիմնանորոգում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 248 195 418 ՀՀ դրամ, որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 04 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:
5. Վանաձոր համայնքի կարիքների համար աղբատար մեքենաների ձեռքբերում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 165 200 000 ՀՀ դրամ , որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 05 բաժնի 1-ին խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5121 /Տրանսպորտային սարքավորումներ/ հոդվածից:
6. Վանաձոր համայնքի թիվ 8 տնակային մանկապարտեզի շենքի կառուցում /2-րդ փուլ//2022թ․ կատարվող աշխատանքների /
Ծրագրի արժեքը սահմանվելէ 308 581 002 ՀՀ դրամ , որից 30%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 09 բաժնի 1-ին խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5112 /Շենքերի և շինությունների շինարարություն/ հոդվածից:
7. Վանաձոր համայնքի Գուգարք բնակավայրում մանկապարտեզների կառուցում /2 փուլով//1-ին փուլ 2023թ․ կատարվող աշխատանքների /
Ծրագրի արժեքը սահմանվելէ 90 213 161․3 ՀՀ դրամ, որից 30%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 09 բաժնի 1-ին խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5112 /Շենքերի և շինությունների շինարարություն/ հոդվածից:
8. Վանաձոր համայնքի Շահումյան բնակավայրի 1,2,4,5,6,9 փողոցների հիմնանորոգում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 179 627 629 ՀՀ դրամ, որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 04 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից
9. Վանաձոր համայնքի Դարպաս բնակավայրի 3-րդ և 4-րդ փողոցների հիմնանորոգում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 68 962 204.1 ՀՀ դրամ , որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 04 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:
10. Վանաձոր համայնքի թիվ 4 տնակային մանկապարտեզի շենքի կառուցում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 80 682 780 ՀՀ դրամ , որից 30%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 09 բաժնի 1-ին խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5112 /Շենքերի և շինությունների շինարարություն/ հոդվածից:
11. Վանաձոր համայնքի Գուգարք բնակավայրի Էներգետիկների 5-րդ փողոցի և Քոթեջային 1,2,3,4,9-րդ փողոցների հիմնանորոգում, 14-րդ փողոցում սելավատարի կառուցում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 108 803 224 ՀՀ դրամ , որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 04 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:
12. Վանաձոր համայնքի Տինիկային թատրոնի հիմնանորոգում
Ծրագրի արժեքը սահմանվելէ 112 967 195 ՀՀ դրամ , որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 08 բաժնի 2-րդ խմբի 4-րդ դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:
13. Վանաձոր համայնքի Վ․Համբարձումյանի անվան հապարակի հիմնանորոգում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 77 133 288.5 ՀՀ դրամ , որից 60%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 08 բաժնի 1-ին խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:
14. Վանաձոր համայնքի Ձմեռային մարզաձևերի ՄՊՄԴ ՀՈԱԿԻ մարզասրահի կառուցում և «Աթլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի մարզասրահի ռետինապատ հատակի փոխարինում
Ծրագրի արժեքը սահմանվել է 107 609 607.4 ՀՀ դրամ , որից 55%-ը համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է Վանաձոր համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 09 բաժնի 5-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից:
Վանաձոր համայնքի «Սայաթ-Նովայի» անվան այգու հիմնանորոգում
Վանաձոր համայնքի թիվ 8 տնակային մանկապարտեզի շենքի կառուցում
Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի հիմնանորոգում
Վանաձոր համայնքի Տարոն-4 թաղամասից նոր պանթեոն և թիվ 2 գերեզմանատուն գնացող փողոցի հիմնանորոգման
Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում՝ էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ
Վանաձոր համայնքի «Աթլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում

Աթլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցԱթլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց

«Աթլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» -ը հիմնադրվել է 1967թ․ Վանաձոր համայնքի Զոր․Անդրանիկի 8բ։ 2003թ. սոցներդրումների հիմնադրամի միջցներով վերականգնեց մարզադպրոցը և կառուցվեցին օժանդակ կառւյցներ, 2002-2003թթ կառուցվել է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան հորիզոնական ցատկերի հատվածը և գնդի հրման ու նետումների հատվածը։ 2019թ. կառուցվել է շրջանաձև վազքուղի։Իր գործունեության ընթացքում մարզադպրոցը պատրաստել է աշխարհի, Եվրոպայի և ՀՀ առաջնությունների հաղթողներ և մրցանակակիրներ, ռեկորդակիրներ, 5 սպորտի վարպետ , սպորտի վարպետի թեկնածուներ, օլիմպիական մասնակիցներ։Ներկայումս մարզադպրոցում մարզվում են շուրջ 150 մարզիկներ։

Վանաձոր համայնքի Հրաչյա Կլեկչյանի անվան թիվ 1 մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում

Հրաչյա Կլեկչյանի անվան թիվ 1 մշակույթի տունՀրաչյա Կլեկչյանի անվան թիվ 1 մշակույթի տուն«Վանաձոր համայնքի Հրաչյա Կլեկչյանի անվան թիվ 1 մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ը հանդիսանում է Կիրովականի քաղաքային կուլտուրայի տան իրավահաջորդը, որը հիմնվել է 1947թ.ին 1988թ.ի երկրաշարժից հետո մշակույթի տունը տեղափոխվել է Նարեկացի 43 (351,6 մ2 ընդհանուր մակերես): Շենքը, որտեղ գործում է մշակույթի տունը, կառուցվել է 1952թ-ին և վերջին անգամ կոսմետիկ նորոգվել է 1994թ․-ին։ Մշակույթի տունը ունի հարուստ պատմություն։ Մշակույթի տան սաները մասնակցում են քաղաքային, մարզային և փառատոների։ Մշակույթի տունը Վանաձորի Առափնյա թաղամասի (մոտ 4500 բնակիչ,նրանցից 5-18 տարեկան - 500 երեխա) բնակչության մշակութային և հոգևոր կյանքի պահպանման և զարգացման կենտրոնն է։ Այժմ մշակույթի տանը գործում են պարի, երգի, ասմունքի, նկարչության և դհոլի խմբակներ։Իսկ ամռան ամիսներին երեխաների ազատ ժամանցի կազմակերպման համար կազմակերպվում է Ժամանցի ճամբար։

« Վանաձոր համայնքի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանային համակարգ» ՀՈԱԿ-ի Թատերական 2 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգում

Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանային համակարգՀրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանային համակարգՂարաքիլիսայում գրադարանի գործունեության մասին տեղեկությունների հանդիպում ենք Խորեն ավագ քահանա Խանզադյանի հիշատակումներում: 1875-ից սկսած` Ղարաքիլիսայի դպրոցի շինարարության ձգձգման հետևանքով 1877-ին ավագ քահանա Խանզադյանը դպրոցը տեղափոխել է իր սենյակները, կազմակերպել հանգանակություն: Հավաքված գումարներով ձեռք են բերվել ոչ միայն դպրոցական պիտույքներ, այլև գրականություն` հիմք դնելով դպրոցական գրադարանի ստեղծմանը: 1879թ. հոկտեմբերին դպրոցը գրադարանի հետ միասին ամբողջությամբ տեղափոխվել է նոր շինություն, սակայն 1913-ին հրդեհի հետևանքով այն վերացել է: Գրադարանի բազայի վրա 1927-ին ստեղծվել է քաղաքային գրադարան: 1955-ին քաղսովետի գործկոմի կուլտուրայի բաժնի ենթակայությամբ արդեն գործել է 13 գրադարան, որից 6-ը` մասսայական, 7-ը` մանկական: 1974թ. նոյեմբերին Շահումյան (այժմ` Վարդանանց) փողոցի վրա շահագործման է հանձնվել քաղաքային հանրային գրադարանի նոր շենքը (այժմ` Լոռու մարզային գրադարան): 1975-ին քաղաքային կենտրոնական գրադարանի բազայի վրա ստեղծվել է Գրադարանների կենտրոնացված համակարգ (ԳԿՀ)` վեց մանկական և մասսայական մասնաճյուղերով։ 1998թ. դեկտեմբերին Վանաձորի գրադարանային կենտրոնական համակարգը վերակազմավորվել է Լոռու մարզային հանրապետական գրադարանի 2018թ. սեպտեմբերի 24-ին ՀՀ Մշակույթի նախարարի հրամանով /N519-Ա/ «Վանաձոր համայնքի գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ-ն ստացել է հանրային գրադարանի կարգավիճակ, ինչի արդյունքում պետական աջակցությամբ նյութատեխնիկական բազայի ծրագրի շրջանակներում գրադարանային համակարգը համալրվել է նոր գրականությամբ, ստացել գույք և համակարգչային տեխնիկա:

«Վանաձոր համայնքի Շառլ Ազնավուրի» անվան այգու հիմնանորոգում

Շառլ Ազնավուրի» անվան այգիՇառլ Ազնավուրի» անվան այգի

«Շառլ Ազնավուրի» անվան այգու տարածքը՝ 2,6հա է։ Այն գտնվում է Տիգրան Մեծի փողոցի սկզբնամասում՝ Շառլ Ազնավուրի մշակույթի պալատի հարևանությամբ։ Այգին հիմնվել է 1945 թ․։ Այգու հարակից տարածքում են թիվ 5 դպրոցը, թիվ 15 մանկապարտեզը, Շախմատի դպրոցը։ Վերջին տարիներին համայնքապետարանի միջոցներով կատարվել են միայն մաքրման աշխատանքներ սակայն այգու վերակառուցման, վերազինման և արդիականացման համար չէր իրականացվել ոչ մի ծրագիր։

Վանաձոր համայնքի «Տարոն-2» այգու կառուցում

«Տարոն-2» այգի«Տարոն-2» այգիԾրագրով իրականացվել է 1988թ երկրաշարժից հետո կառուցված Տարոն 2 թաղամասում շուրջ 2000քմ մակերեսով այգու կառուցում։ Թաղամասը խիտ բնակեցված է։ Գործում են մի շարք դպրոցներ ու մանկապարտեզներ։ Թաղամասի ողջ տարածքում և հարակից տարածքներում չկա ոչ մի հանգստի գոտի, բավականին քիչ են նաև կանաչ տարածքները։ Այգին նպաստում է բնակիչների և այցելուների հանգստի կազմակերպմանը, զբոսաշրջության զարգացմանը։

Վանաձոր համայնքի «Տարոն 4» այգու կառուցում
«Տարոն 4» այգի«Տարոն 4» այգի
Ծրագրով իրականացվել է 1988թ երկրաշարժից հետո կառուցված Տարոն-4 թաղամասում, 1հա տարածքի վրա «Մարդու իրավունքների այգու» կառուցում։ Թաղամասը քաղաքի ծայրամասային թաղամասերից մեկն է, բնակչությունը շուրջ 25000 մարդ։ Թաղամասում գործում են 2 դպրոց, 2 մանկապարտեզ, կա պոլիկլինիկա։ Թաղամասում չկան այգիներ պուրակներ, ինչպես նաև հանգստի գոտիներ։ Թաղամասին կից է քաղաքի Տավրոս թաղամասը։ Այգին յուրահատուկ է իր անվամբ և հետագա գործունեությամբ։
Վանաձոր համայնքի Չուխաջյան, Լալվարի փողոցների կապիտալ նորոգում

Լալվարի փողոցՉուխաջյան փողոց

Ծրագրով իրականացվել են հետևյալ փողոցների կապիտալ նորոգում 1․Չուխաջյան փ․, 2. Լալվարի փ. 3․ Ստեփանյան փ, 4․ Լանջային փ, 5․Նար-Դոսի փ, 6․Տարոն-4 Զեյթունի փ,-ից մինչև Տարն-4 Սեբաստիա հատվածը, 7․ Տավրոս1-ին փողոց, 8․Տավրոս 8-րդ փողոց, 9․Տավրո-18փ,-ից դեպի Տարոն-1 , 10․Տարոն-2 Վերածննդի փ-ից դեպի թիվ 5 պոլիկլինիկա, 11․Աբովյան փ․ դեպի Վանաձորի կիրճ տանող ճանապարհը, 12․Լազյան փ․ դեպի թիվ 5 դպրոց տանող ճանապարհը, 13․ Իսահակյն 2-րդ և 3-րդ նրբանցքները, 14․Շինարարների փ-ից դեպի 96, 98 շենքերը, 15․Արաբկիր փողոցը։

1․Վանաձոր համայնքի Հայքի հրապարակի բարեկարգում և վերականգնում

Հայքի հրապարակՀայքի հրապարակ

Ծրագրի արժեքը սահմանել 245.700.000 (երկու հարյուր քառասունհինգ միլիոն յոթ հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որից 147 420 000(հարյուր քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ համաֆինանսավորման տեսքով ներդնում է համայնքը՝ Վանաձոր համայնքի 2019 թվականի բյուջեի 06 բաժնի 6-րդ խմբի 1-ին դասի գործառնական դասակարգման 5113 /Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում/ հոդվածից: Ծրագրով իրականացվել է՝

  • Հայքի հրապարակի բարեկարգում
  • Շատրվանների վերակառում
  • Կանաչապատումլ
  • Մայթերի բարեկարգում
  • Բազալտե ծածկույթով ճեմուղիների վերաականգնում
  • Լուսավորության համակարգի արդիականացում
  • Կենտրոնական հատվածի քարե գորգի կառուցում

1950-ական թվականներին կառուցապատվել է Կիրովի անվան (այժմ՝ Հայքի) հրապարակը՝ քաղաքի վարչակառավարչական կենտրոնը։ Հրապարակն իր ճարտարապետական հորինվածքով պահպանում է՝ հայկական ճարտարապետության լավագույն ավանդույթները: Մարզպետարանի շենքը նախագծել է Զավեն Բախշինյանի կողմից, Գուգարք հյուրանոցը և քաղաքապետարանի շենքը Բաղդասար Արզումանյանի և Հովհաննես Մարգարյանի կողմից, իսկ բնակելի շենքերը Վանաձորի առաջին գլխավոր ճարտարապետ Իգնատ Բուռնազյանի կողմից:
Հետագա ձևավորման աշխատանքները իրականացվել են Ռաֆիկ Բոշյանի ղեկավարությամբ, մասնավորապես կառուցվել է Հայքի հրապարակի շատրվանները, Կիրովի արձանը և Խորենացու պողոտան ամբողջությամբ:
Հայքի հրապարակի կենտրոնական մասում տեղակայված է Լոռու մարզպետարանի շենքը, արևմտյան մասում Գուգարք հյուրանոցը, արևելյան մասում քաղաքապետարանի շենքը։ Հայքի հրապարակը Խորենացի պողոտայով ձգվում է դեպի Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակ, որտեղ է նաև Վանաձորի կայարանը։
Հայքի հրապարակն ինչպես վանաձորցիների այնպես էլ քաղաք այցելողների սիրելի վայրերից մեկն է:
Հրապարակը վերանորոգել է մի քանի փուլով

1.Կենտրոնական հատվածի քարե գորգի կառուցում, լուսավորության վերականգնում, տրիբունայի վերակառուցում

2.Լուսային էֆեկտներով շատրվանի կառուցում

3.Նախկին Կիրովի արձանի տեղում ժամային աշտարակի կառուցում

Հրապարակը վերակառուցվել է սկզբունքով:

2․«Վանաձոր համայնքի Կ․ Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարան» ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում

Կ․ Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանԿ․ Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարան

Թանգարանը ստեղծվել է 1974թ հունիսի 8-ին՝ որպես Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղ: 1979թ-ին վերակազմավորել է՝ դառնալով կերպարվեստի ինքնուրույն թանգարան: Թանգարանը գտնվում է Վանաձորի գլխավոր՝ Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 52 հասցեում: Շենքը եռահարկ է 2000քմ ընդհանուր տարածքով՜ ցուցադրության ընդհանուր մակերեսը՝ 1500 քմ։
Թանգարանը միակն է Լոռու մարզում եւ համարվում է մարզկենտրոնի ստրատեգիական եւ կարևորագույն մշակութային օջախներից մեկը: 1-ին եւ 2-րդ հարկերի ցացասրահումներում ցուցադրվում են 1900-ից ավելի ցուցանմուշ, ներկայացնում է և դասական, և ժամանակակից հայ կերպարվեստը: Վերջին տասը տարիների ընթացքում թանգարանի ֆոնդերը, համալրվել են շուրջ 100 նվիրատվություններով: Ամեն տարի թանգարանում բացվում է 10-15 ցուցահանդես, 2018թ-ի ընթացքում այցելուների թիվը 7000։

3․Վանաձոր համայնքի «Արցախ» պուրակի վերակառուցում

Արցախ պուրակԱրցախ պուրակ

Կենտրոնական՝ Տիգրան Մեծ պողոտայի վրա գտնվող «Արցախ» պուրակը հանդիսանում է պատմական հուշարձան, և ղարաբաղյան շարժման խորհրդանիշ։ Տարածքը՝ 0,5հա է ։

4․Վանաձոր համայնքի «Հանրապետության» պուրակի բարեկարգում

Հանրապետության պուրակը գտնվում է Վարդանանց փողոցի վրա, Տինիկային թատրոնի և Գեղագիտական կենտրոնի հարեւանությամբ տարածքը՝ 0.4հա է։
Հանրապետության պուրակում տեղադրված են հուշակոթողներ և խաչքարեր։ Հանդիսանում է քաղաքի գեղատեսիլ վայրերից մեկը։

5․Վանաձոր համայնքի «Կ.Աբովյանի անվան պատկերասրահի» հարակից պուրակի բարեկարգում

Կ.Աբովյանի անվան պատկերասրահԿ.Աբովյանի անվան պատկերասրահ

Պուրակը գտնվում է Կ.Աբովյանի անվան պատկերասրահի հյուսիսային հատվածում, Տիգրան Մեծ պողոտայի եւ Թումանյան փողոցի խաչմերուկում։ Տարածքը ՝ 0.2հա է, հանդիսանում է պատկերասրահի մուտքը։ Պատկերասրահը միակն է Վանաձորւմ , ինչպես նաև Լոռու մարզում։ Այցելուների թիվը տարեկան կազմում է շուրջ 7000։
Այս հրապարակում կազմակերպում է մարզային եւ համայնքային նշանակության բազմաբնույթ մշակութային եւ արվեստին ուղղված միջոցառումներ, վանաձորցիների համար սիրելի տարածքներից մեկն է։

6․Վանաձոր համայնքի «Ռ.Սևակի անվան երիտասարդական այգու» վերականգնում

Ռ.Սևակի անվան երիտասարդական այգիՌ.Սևակի անվան երիտասարդական այգի

Ռ.Սևակի անվան երիտասարդական այգին գտնվում է համայնքի Դիմաց թաղամասում, թաղամասի կենտրոնական Աղայան և Ներսիսյան փողոցների հատման վայրում եւզբաղեցնում է 13040քմ տարածք։ Թաղամասը քաղաքի խիտ բնակեցված հատվածներից է։
Համայնքապետարանն իր առաջ խնդիր է դրել համայնքի համաչափ զարգացումը։ Խնդիրներից մեկն էլ քաղաքի ոչ կենտրոնական հատվածում գտնվող այգու բարեկարգումն է։ Այգին Դիմաց թաղամասի միակ այգին է, որտեղ իրենց հանգիստն են անցկացնում շուրջ 23000 քաղաքի բնակիչներ և քաղաքի այցելուներ։ Դիմաց թաղամասի այգուց օգտվում են նաև քաղաքի ծայրամաս համարվող Բազում թաղամասի բնակիչները։

7․Վանաձոր համայնքի կարիքների համար 2 բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռքբերում
Ծրագրով համայնքի համար ձեռք է բերվել 2 բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր։
8․Վանաձոր համայնքի մարզադպրոցների վերանորոգում, մարզագույքի ձեռքբերում

Ծանրամարտի մարզադպրոցԾանրամարտի մարզադպրոց

Ծրագրով իրականցվել է`
Ծանրամարտի մարզադպրոցի հիմնանորոգում
Մարզադպրոցների մարզագույքի ձեռքբերում:
Վանաձորի ծանրամարտի մարզադպրոցը հիմնադրվել է 1992թ., Զորավար Անդրանիկի 8ա հասցեում: Այն քաղաքում գործող միակ մասնագիտացված մարզադպրոցն է։
Մարզադպրոցում ծանրամարտով զբաղվում են 190-ից ավել մարզիկ-մարզուհիներ: Մարզադպրոցի սաները մասնակցել են օլիմպիական խաղերին, նվաճել Եվրոպայի առաջնության ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ, մեծ հաջողությունների են հասել հանրապետության և միջազգային մրցասպարեզներում:

9․Վանաձոր համայնքի գլխավոր փողոցների արտաքին լուսավորության փոխարինում լուսադիոդային էներգախնայող լամպերով

Ծրագրով իրականացվել է
Վանաձոր համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության արդիականացում՝ փոխարինում արևային-ֆոտովոլտային պանելներով։
1․ Բաղրամյան պողոտա
2․Տիգրան Մեծ պողոտա
3․ Թումանյան փողոց
4․Կ․Դեմիրճյան փ․
5․Զոր Անդրանիկի փ․
6 Երևանյան խճ․
7.Վարդանանց փ

10․Վանաձոր համայնքի երկրորդային փողոցների կապիտալ վերանորոգում

Ծրագրով իրականացվել են հետևյալ փողոցների կապիտալ նորոգում
1․Չուխաջյան փ․,
2. Լալվարի փ.
3․ Ստեփանյան փ,
4․ Լանջային փ,
5․Նար-Դոսի փ,
6․Տարոն-4 Զեյթունի փ,-ից մինչև Տարն-4 Սեբաստիա հատվածը,
7․ Տավրոս1-ին փողոց,
8․Տավրոս 8-րդ փողոց,
9․Տավրո-18փ,-ից դեպի Տարոն-1 ,
10․Տարոն-2 Վերածննդի փ-ից դեպի թիվ 5 պոլիկլինիկա,
11․Աբովյան փ․ դեպի Վանաձորի կիրճ տանող ճանապարհը,
12․Լազյան փ․ դեպի թիվ 5 դպրոց տանող ճանապարհը,
13․ Իսահակյն 2-րդ և 3-րդ նրբանցքները,
14․Շինարարների փ-ից դեպի 96, 98 շենքերը,
15․Արաբկիր փողոցը։