ՊՈԴՈԼՍԿ (ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ)-2004թ.

Պոդոլսկ - համագործակցությունն ընգրկում է մշակույթ, տուրիզմ, տնտեսություն, կրթության, գիտության, արվեստի, սպորտի, առևտրի բնագավառները 2004

You May Also Like

Leave a Reply