Վանաձորի քաղաքապետարանում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների համար մրցույթների արդյունքները

Վանաձորի քաղաքապերանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների
արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք՝

05 ապրիլի 2013թ. դրությամբ

You May Also Like

Leave a Reply