N19 (Տարոն 1- թիվ 2 հիվանդանոց)

(Տարոն 1-ից Տավրոսի փ., Նարեկացի փ.,կայարան, Գր.Լուսավորիչ փ.Մյասնիկյան փ.,Տ.Մեծի պ.,.Կ/Հ,Լենինգրադյան փ., Մանուշյան փ., Նար-Դոսի փ., Նիկողոս մառի փ., Նիզամի փ., Նար-Դոսի փ., Մանուշյան փ., Աղայան փ., Կարո Հալաբյանի փ., Տ.Մեծի պ., Մյասնիկյան փ., Գր.Լուսավորիչ փ., կայարան, Նարեկացի փ., Տավրոսի փ., Տարոն 1)

  • աշխատաժամերը 7:00-20:00
  • մեքենաների ինտերվալը – 30
  • օրեկան աշխ. քանակը – 2
  • ընդհանուր քանակը – 3

Դիտել N19 (Տարոն 1- թիվ 2 հիվանդանոց) մեծ քարտեզի վրա

**Երեկոյան ժամերին, կախված ուղևորահոսքից, հնարավոր է չվացուցակի փոփոխություն:

You May Also Like

Leave a Reply