N15 (Ինֆեկցիոն հիվանդանոց – Քիմգործարան)

(Ինֆեկցիոն հիվանդանոցից Աղայան փ., Տիգրան Մեծի պողոտայով քիմգործարան և հակառակը:)

  • աշխատաժամերը 7:00-20:00
  • մեքենաների ինտերվալը – 30
  • օրեկան աշխ. քանակը – 2
  • ընդհանուր քանակը – 3

Դիտել N15 (Ինֆեկցիոն հիվանդանոց – Քիմգործարան) մեծ քարտեզի վրա

**Երեկոյան ժամերին, կախված ուղևորահոսքից, հնարավոր է չվացուցակի փոփոխություն:

You May Also Like

Leave a Reply