Մշակույթի տներ

Թիվ 1, 2, 3 մշակույթի տներում գործում են բազմաբնույթ ուղղվածություն ունեցող ուսուցողական խմբակներ` երգեցողության, պարի, դիզայնի, կար ու ձևի, փողային գործիքների ուսուցման, ասեղնագործության և այլն : Տարեցտարի գրանցվում է երեխաների ներգրավվածության աճ:

  • Թիվ 1 մշակույթի տուն հասցեն `Նարեկացու 43
  • Թիվ 2 մշակույթի տուն հասցեն` ՈՒսանողական 6
  • Թիվ 3 մշակույթի տուն հասցեն`Զորավար Անդրանիկի 38, հեռ. 2-63-06

mshakuythome1

mshakuythome2

You May Also Like

Leave a Reply