Մրցույթի են դրվում հողամասեր (2015թ. oգոստոսի 13-ին` ժամը 15:00-ին)

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2015թ. oգոստոսի 13-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի են դրվում հողամասեր.
Հասարակական սպասարկման օբեկտներ, ավտոբուսի կանգառներ, ավտոտնակներ, __
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.004795հա, 0.004928հա, 0.01167հա 2,1 և 5 լոտերով__
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)

ա) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ
(5 տարի ժամկետով)
1ա.1 Տավրոսի 21 փողոց թիվ 45/2 հողամաս 0.0028հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0017-0034
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 11200 դրամ:
1ա.2 Մյասնիկյան փողոց 12/4-12 հողամաս 0.001995հա
հողամասի ծածկագիրը – 06-001-0437-0155
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 15960 դրամ:

բ) ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐ
(5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)
1բ.1 Վարդանանց փողոց թիվ 88/1-2 հողամաս 0.004928հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0437-0156
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է
ամսական 39424 դրամ:

գ) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1գ.1 Չերկասի փողոց թիվ 4-72 հողամաս 0.00245հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1008-0076
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 294 դրամ:
1գ.2 Չուխաջյան փողոց թիվ 11-16 հողամաս 0.00222հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0757-0020
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 266,4 դրամ:
1գ.3 Բաթումի փողոց թիվ 17-32 հողամաս 0.00238հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0347-0166
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 571,2 դրամ:
1գ.4 Աղայան փողոց թիվ 74-3/13 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0537-0032
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 378 դրամ:
1գ.5 Իսահակյան փողոց 1 նրբանցք 13-21 հողամաս 0.00252հա
հողամասի ծածակագիրը – 06-001-0718-0078
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 453,6 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2015թ. օգոստոսի 6-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե` Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 2-58-94
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply