Մրցույթ

 

   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

    Լոռու  մարզի  Վանաձոր   համայնքում   2016թ.   օգոստոսի  11-ին`ժամը 1500ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող  հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի են դրվում  հողամասեր.  

 Ավտոտնակներ,հասարակական սպասարկման օբյեկտներ, զբոսայգիններ և պուրակներ

(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)

0.01496հա, 0.0006հա, 4.3418 հա,   7,1,1 լոտերով__

        (մակերեսը)                                                   (լոտերի քանակը)

ա) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1ա.1  Համբարձումյան  փողոցի  թիվ  15-1/1  հողամաս            0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1008-0086
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային  գինը սահմանված է ամսական  252 դրամ:
1ա.2  Համբարձումյան  փողոցի  թիվ  15-1/2  հողամաս             0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1008-0085
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  252  դրամ:
1ա.3  Տ. Մեծի պողոտո թիվ  14-12 հողամաս                              0.0021հա
հողամասի  ծածկագիր – 06-001-0341-0053
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  504 դրամ:
1ա.4  Կ. Դեմիրճյան  փողոցի  թիվ  13-1/13  հողամաս          0.00222հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-0268-0131
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  532,8 դրամ:
1ա.5 Աղայան  փողոցի  թիվ  80-19/1 հողամաս                       0.00224հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-0716-0026
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  403,2 դրամ:
1ա.6  Չուխաջյան  փողոցի  թիվ  1-5 հողամաս                        0.0021հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-0757-0022
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  252 դրամ:
1ա.7  Տարոն-4, Սեբաստիայի   թիվ  41-5  հողամաս                   0.0021հա

հողամասի ծածկագիր –06-001-0109-0109
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսակա

252 դրամ:
բ) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

(5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)

1բ.1  Գր. Լուսավորիչի  փողոց  թիվ  35-1/1  հողամաս           0.0006հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-0424-0383

Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  4800 դրամ:
գ)ԶԲՈՍԱՅԳԻՆՆԵՐ ԵՎ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐ

(25 տարի ժամկետով)

1գ.1  Աբովյան   փողոցի  թիվ  1-1 Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգի

hողամասի  ծածկագիր – 06-001-0444-0046                4.3418հա
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  170964 դրամ /հատուկ պայման/:

Հողամասերի նկատմամբ  սահմանափակումներ(սերվիտուտ) չկան:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2016թ. օգոստոսի 5-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների համար  դիմել  Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե  Տիգրան  Մեծի պողոտա 22   Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

 

You May Also Like

Leave a Reply