«ՄԱՅՄԵԽ ՃՈՊԱՆՈՒՂԻ»

(Ծրագրի անվանումը)

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  4մլրդ 700մլն դրամ

 

 

 

Ծրագրի հիմնավորումը

 

Միջազգային զբոսաշրջությունը հանդիսանալով համաշխարհային տնտեսության բարդ և համապարփակ բնագավառ, մեծ ազդեցություն ունի ինչպես համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքի և ընդհանուր իրավիճակի, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրների և տարածաշրջանների տնտեսությունների վրա:

Ներկայումս զբոսաշրջությունն առաջատար տեղ է զբաղեցնում ապրանքների և ծառայությունների համաշխարհային արտահանման ծավալում: Զբոսաշրջային այցելությունների քանակին զուգահեռ աճում են նաև դրանից ստացվող եկամուտները` գերազանցելով այլ ապրանքների և ծառայությունների արտահանումից ստացվող եկամուտները:

Լոռու մարզը իր աշխարագրական դիրքով, բնակլիմայական պայմաններով, յուրահատուկ ռելիեֆով, մարդկային ռեսուրսներով և պատմամշակութային հուշարձանների հարուստ ժառանգությամբ՝ Հայաստանի և տարածաշրջանի իրատեսական հնարավորություններ ունի դառնալու զբոսաշրջության կենտրոններից մեկը:

Վանաձորի զարգացման գերակա խնդիրներից է վերականգնել Վանաձորի զբոսաշրջային համաբավը և մշակել նոր հեռանկարային ծրագրեր զբոսաշրջային ոլորտում:

Զբոսաշրջության զարգացման համար գլխավորապես խթան կարող է հանդիսանալ «Մայմեխ ճոպանուղու» վերագործարկումը, որն իր հետ կբերի լեռնադահուկային սպորտի, էկո և վրանային զբոսաշրջության զարգացմանը: Ճոպանուղուն կից 250 տեղանոց սպորտային-տուրիստական բազայի և Մայմեխի լանջի հիասքանչ բնության մեջ քոթեջների կառուցումը խթան կհանդիսանա հյուրանոցային տուրիզմի զարգացման համար:

Ճոպանուղու վերականգման  համար անհաժեշտ է կատարել քարշիչ կայանի, էլեկտրասնուցման, ավտոմատիկայի և հսկիչ սիստեմի, վերին կայանի հսկիչ սիստեմի վերանորոգման աշխատանքներ: Ըստ նախատեսվող նախագծանախահաշվային տվյալների ճոպանուղին կունենա  1460մ  երկարություն  և  2800մ  սահուղի:

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2 փուլով: Առաջին փուլում կկառուցվի ճոպանուղու I և II հերթերն, իրենց սահուղիները, երկրորդ փուլում III և IV հերթերը:

 

Ծրագրի նպատակները

 

Վանաձոր քաղաքում, Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի վրա ստեղծել տուրիստական - լեռնադահուկային համալիր, որը ներառում է նստատեղերով ճոպանուղի` անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով  (հյուրանոցներ, ավտոկայանատեղեր, դահուկների վարձույթի կայաններ, ռեստորան, սրճարան և այն):

«Մայմեխ ճոպանուղու» կառուցումը խթան կհանդիսանա Վանաձոր քաղաքի տնտեսական զարգացման համար: Զբոսաշրջիկների և մարզիկների հոսքը դեպի գեղատեսիլ Մայմեխի լանջերը կապահովի նոր աշխատատեղերի բացմանը:

 

Ծրագրի խնդիրները

 

 1. Պատվիրել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր
 2. Շինարարական աշխատանքներ
 3. 1-ին հերթի թողարկում
 4. Բարձր լեռնային ժամանցի կենտրոնի կառուցում
 5. Արագ սննդի կետ կառուցում
 6. 2-րդ հերթի թողարկում
 7. 3-րդ հերթ թողարկում
 8. 4-րդ հերթ թողարկում

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները

 

Այսօր Հայաստանում մեծ տարածում է գտնում լեռնադահուկային սպորտը, սակայն Լոռու մարզի տարածաշրջանում դեռևս չկան դրա համար ստեղծված պայմաններ, ճոպանուղու կառուցումով կլրացվի այդ բացը, ինչպես նաև կզարգանա տուրիզմը և Վանաձոր համայնքը կդառնա լեռնադահուկային տուրիզմի կենտրոններից մեկը, ոչ միայն Հայաստանում այլև տարածաշրջանում: Ճոպանուղու վերագործարկումը խթան կհանդիսանա Վանաձոր համայնքի տնտեսական զարգացման գործում ինչի հետևանքով նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն ոչ միայն ճոպանուղու շահագործման և հետագա սպասարկման համար, այլ նաև հյուրանոցային և սպասարկման այլ ոլորտներում: Մայմեխ ճոպանուղին կլինի կոմպլեքս կառույց, որն իր մեջ կընդգրկի նաև հյուրանոցներ, հյուրատներ, սրճարաններ և այլ սպասարկման ոլորտի կառույցներ:

Մայմեխ լեռան բարձրությունը 3081մ է:

Մայմեխ ճոպանուղին բաղկացած է 4 հերթային գոտիներից:

I հերթում նախատեսվում է ճոպանուղու վերելք-վայրէջք, դադար: Մայմեխի այդ լանջում հնարավոր է կառուցել սրճարան, ռեստորան, տեղադրել նստարաններ և ստեղծել հանգստի հաճելի պայմաններ: Այն կլինի լեռնադահուկային սահուղու առաջին կանգառը, որը միանում է սկզբնակետին:  Առաջին ուղին ձմռան ամիսներին կծառայի որպես լեռնադահուկային սահուղի, իսկ մնացած ամիսներին որպես  անիվավոր դահուկների, անիվավոր չմուշկների և սքեյթի համար նախատեսված սահուղիներ: Այն տարածաշրջանում չունի իր նախադեպը:

II հերթը հարմար է ոչ միայն լեռնադահուկային սպորտի զարգացման, այլ նաև էկոտուրիզմի համար: Մայմեխի այդ հատվածը հայտնի է իր բազմաթիվ բնական աղբյուրներով: Ամռան ամիսներին հնարավոր է զարգացնել էկոտուրիզմը և ագրոտուրիզմը, կազմակերպել քայլարշավներ և ձիարշավներ:

III-IV փուլերը ճոպանուղին կապում է «Վանաձոր կիրճի» հետ: Մայմեխի այս հատվածը հայտնի է իր կտրուկ լանջերով, որը հարմար կլինի էքստրեմալ դահուկավազքի համար:

  

Անվանում Քանակ Արժեք
1-ին հերթ 1460մ 900 մլն
2-րդ հերթ 2800մ 1մլրդ 100 մլն
3-րդ հերթ /քարշակ/ 1300մ 300մլն
4-րդ հերթ 3100մ 1 մլրդ 800 մլն
Բարձր լեռնային ժամանցի կենտրոն 1 հետ/ 1500մ2 600 մլն
Արագ սննդի կետ   մասնավոր
Ընդհանուր   4 մլրդ 700մլն

                       

**Հաշվարկը կատարված է ըստ քաղաքաշինության նախարարի 2008թ. Հունվարի 14-ի №09 հրամանի:

 

ՎԱՆԱՁՈՐ | ԹԱԳԱՎՈՐԱՆԻՍՏ | ՀԱՄԵՐԳԱՍՐԱՀ | ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱԻ ԱՅԳԻ | ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՅՔԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ | ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԼՃԵՐ | ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԿԻՐՃ | ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

« КАНАТНАЯ ДОРОГА МАЙМЕХ»
(Название программы)

РА ЛОРИИСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЭРИЯ ГОРОДА ВАНАДЗОР

Общая стоимость программы 4млрд.700млн. арм.драм

Обоснование программы

В настоящее время туризм занимает ведущее место в мировом экспорте товаров и услуг. Наряду с ростом числа туристов возрастают также полученные от этого доходы: превышая доходы, полученные от экспорта других товаров и услуг.международный туризм,являясь сложной и всеобъемлющей отраслью мировой экономики, оказывает большое влияние как на структуру мировой экономики и на общую ситуацию, так и на экономику разных стран и регионов мира.

Лорийская область, благодаря своему географическому положению, климатическим условиям, специфическому рельефу, человеческим ресурсам и богатому наследию исторических и культурных памятников имеет реальную возможность стать одним из центров туризма в Армении и в регионе.

Одним из приоритетов развития города Ванадзора является восстановление репутации туристического города и разработка новых перспективных проектов в сфере туризма.

Основным стимулом для развития туризма может стать перезапуск «Канатной дороги Маймех», который приведет к развитию горнолыжного спорта, эко и палаточного туризма. Строительство около канатки спортивно-туристической базы в 250 мест и коттеджей на склоне горы Маймех на фоне изумительной природы станет стимулом для развития гостиничного туризма.

Для реконструкции канатной дороги необходимо сделать ремонтные работы по восстановлению тяговой станции, систем электроснабжения, автоматизации и управления, систем управления верхней станцией. По запланированным проектно-сметным данным канатная дорога будет иметь длину в 1460м и 2800м лыжной дороги.

Программу планируется осуществить в 2 этапа. На первом этапе будут построены I и II линии канатной дороги со своими лыжными дорожками, а на втором этапе- III U IV линии:

 

Цель программы

 

В городе Ванадзор, на северных склонах Памбакской горной цепи создать туристический горнолыжный комплекс, который включает в себя канатную дорогу с сидячими местами, с необходимыми инфраструктурами (гостиницы, автостоянки, станции по прокату лыж, ресторан, кафе и т.д.).

Строительство «Канатной дороги Маймех» станет стимулом для развития экономики города Ванадзор. Поток туристов и спортсменов к колоритным склонам горы Маймех обеспечит открытие новых рабочих мест.

Задачи программы

 1. Заказать проектно-сметные документы.
 2. Строительные работы.
 3. Запуск 1-ой линии.
 4. Строительство высокогорной базы отдыха.
 5. Строительство пункта фасфуда.
 6. Запуск 2-ой линии.
 7. Запуск 3-ьей линии.
 8. Запуск 4-ой линии.

Ожидаемые результаты программы

 

Сегодня в Армении стремительно развивается горнолыжный спорт, хотя к сожалению на данный момент в регионе Лорийской области пока отсутствуют необходимые для этого условия.Со строительством канатной дороги будет решена эта проблема,а также будет развиваться туризм и город Ванадзор станет одним из горнолыжных туристических центров не только в Армении, но и в регионе. Перезапуск канатной дороги явится стимулом для развития экономики, вследствии чего откроются новые рабочие места не только в сфере эксплуатации и дальнейшего обслуживания канатной дороги, а также в гостиничной и в других сферах обслуживания.

Канатная дорога Маймех станет комплексным строением, в которое войдут также гостиницы, гостиничные дома, кафе и другие постройки сферы обслуживания.

Высота горы Маймех - 3081м.

Канатная дорога Маймех состоит уз 4-ех линейных зон.

На I линии планируется подъем-посадка,остановка канатной дороги. На этом склоне горы Маймех есть возможность построить кафе, ресторан, установить скамейки и создать приятные условия для отдыха. Это будет первой остановкой горнолыжной трассы, которая соединяется с начальной точкой. Первая линия в зимние месяцы будет служить как горнолыжная трасса, а в остальные месяцы трассой для роликовых лыж, роликовых коньков и скейта. В регионе она не будет иметь себе равных.

II линия удобна не только для развития горно-лыжного спорта, но и для развития эко­туризма. Эта часть горы Маймех известна своими многочисленными натуральными источниками. В летние месяцы возможно развить эко-туризм и агротуризм, организовывать пешие походы и прогулки на лошадях.

ММУлинии соединяют канатную дорогу с «Ущельем Ванадзор». Эта часть Маймеха известна своими крутыми склонами, которые будут удобны для экстремального лыжного катания.

 

Наименование Кол-во Цена /арм.драм/
1-ая линия 1460м 900 млн
2-ая линия 2800м 1млрд 100 млн
3-ья линия /тяговая/ 1300м 300млн
4-ая линия 3100м 1 млрд 800 млн
Высокогорная база отдыха 1 /1500м2 600 млн
Пункт фастфуда   частный
Итого   4 млрд 700млн
     

 

**Расчет выполнен по приказу министра градостроительства за №09 от 14-ого января 2008г.

ВАНАДЗОР | ТАГАВОРАНИСТ |  КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ВАНАДЗОР» | ПАРК ИМЕНИ «САЯТ-НОВА» ГОРОДА ВАНАДЗОР | ПЛОЩАДЬ АЙКА ГОРОДА ВАНАДЗОРА | ОЗЕРА ВАНАДЗОРА | УЩЕЛЬЕ ВАНАДЗОР | СПОРТ КОМПЛЕКС

"Maymekh" ropeway

(name of the project)

RA, Lori Regoin, Vanadzor Municipality

The total cost of the project  4 billion 700 million drams

 

 

Justification of the project

 

Being complex and comprehensive field of the global ecanamy,

international tourism  has a great influence on the structure of the global economy and the on  general situation, as well as  on the economies of different countries and regions of the world.

Currently, tourism occupies a leading place in the world export of goods and services. In addition to the number of tourist visits/trips, revenues from this increase also exceed the revenues from exports of other goods and services.

Lori region has an opportunity to become one of the tourism centers with its geographical location, climatic conditions, unique relief, human resources and rich heritage of historical and cultural monuments.

One of the priorities of Vanadzor development is to restore Vanadzor tourism fame and to develop new promising projects in the tourism industry.

The main reason for the development of tourism can be the re-launch of the "Maymech ropeway", which will lead to the development of skiing, eco-tourism and tent tourism.250 seats adjacent to the ropeway sports and tourist base and the magnificent nature of Maymekh slopes will serve as a stimulus for the development of hotel tourism.

To repair the ropeway it is necessary to repair the traction station, power supply, automation and control system, the upper station control system. According to the planned design accounting data, the ropeway will have a 1460 m long and 2800 m slide.

The project will be implemented in 2 phases. In the first phase the turn/stage I and II rows will be built, their ski slopes, and in the second phase the turn/stage

III and IV.

 

Project goals:

 

Creat a tourism- skiing complex on the northern slopes of Pambak mountain range in Vanadzor,it Includes a ropeway with the necessary infrastructure (Hotels, parking spaces, ski rental stations, restaurant, café  and so on):

The construction of Maymech Ropeway will be an impetus for the economic development of Vanadzor city. The flow of tourists and athletes to the scenic Maymekh slopes will provide for the opening of new working places.

 

 Project  objectives

 

 1. Order design accounting documentation
 2. Construction works
 3. 1st Line release
 4. Construction of a High Mountain Entertainment Center
 5. Fast food point construction
 6. 2nd Line release
 7. 3rd Line release
 8. 4th Line release

 

The expected results of the project

 

Today skiing sport is widely spread in Armenia, but there are still no conditions for that in the region of Lori, this gap will be complemented with the construction of the ropeway, tourism will develop and Vanadzor community will become one of the centers of ski tourism. The reopening of the ropeway will be a stimulus for the Vanadzor community's economic develpment as a result of which new working places will be created not only for the ropeway operation and further maintenance, but also in hotel and other service areas. Maymech ropeway will be a complex structure, which will include hotels, guest houses, cafes and other structures of service.

The height of Mountain Maymekh is 3081m.

Maymekh Ropeway consists of four lines:

In the first line it is planned landing, rise and pause. On this slope of Maymekh, it is possible to build a café, a restaurant, place benches and create pleasant relaxation conditions.: It will be the first stop on the ski slopes, which joins the starting point:  The first track will serve as a ski slope during winter months, and during the other months will serve as slopes for wheel skis, wheel skates and skate. It has no precedent in the region.

II line is suitable not only for skiing, but also for ecotourismThis part of Maymekh is famous for its many natural rills. During the summer, it is possible to develop ecotourism and agrarianism/agrotourism, organize hiking and horse racing.

III-IV line/stages are connecting ropeway with "Vanadzor ravine/canyon. This part of Maymekh is known for its steep slopes that would be suitable for extreme skiing.

 

Outlay

Name Quantity Coast
1-st turn/stage 1460m 900 mln
2-nd turn/stage 2800m 1bil 100 mln
3-rd turn/stage /Pulling, Traction/ 1300m 300mln
4-th turn/stage 3100m 1 bil 800 mln
High mountain entertainment center 1/1500m2 600 mln
Fast food center Private
Total/ general 4 bln 700mln

 

** The calculation is made according to the Order No. 09 of January 14. 2008 of  Minister of Urban Development

 

VANADZOR | TAGAVORANIST |  “VANADZOR” CONCERT HALL | SAYAT-NOVA PARK OF VANADZOR COMMUNITY | VANADZOR HAYQ SQUARE | LAKES OF VANADZOR | VANADZOR RAVINE | SPORTS COMPLEX