ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՄՈՒՄ

Հուլիսի 26-ին Վանաձորի համայնքապետարանում անցկացվեց աշխատանքային քննարկում համատիրությունների ղեկավարների հետ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը ողջունել է համատիրությունների ղեկավարներին, հանձնարարել  ուշադիր լինել բնակիչների պահանջներին ու միջոցներ չխնայել իրենց պատասխանատվության տակ գտնվող տնտեսությունների բարեկարգման համար, համայնքապետարանն էլ  իրհերթինշարունակելուէամենկերպաջակցելնմաննախաձեռմություններին

Աշխատանքային քննարկումը շարունակվել է Բնակարանային տնտեսության և համատիրությունները համակարգող բաժնի ղեկավար Արեն Անանյանի ղեկավարությամբ։

You May Also Like