Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնին առնչվող հարցերով կատարվում է ընդունելություն

Սեպտեմբերի 1-ից սկսած յուրաքանչյուր ուրբաթ’ 14:00-17:00 Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնին առնչվող հարցերով համայնքի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանն անցկացնում է ընդունելություն։
Խնդրում ենք, ընդունելությանը մասնակցելու համար նախապես գրանցվել համայնքապետարանի սպասարկման բաժնում։

You May Also Like