Վանաձորի Հր. Կլեկչյանի անվան թիվ 1 մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղնակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում: Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԼՄՎՔ ՄԱԾՁԲ-20/101

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

You May Also Like