ԿԻՍԼՈՎՈԴՍԿ (ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ)-2005թ.

Կիսլովոդսկ - համագործակցությունն ընգրկում է մշակույթ, տուրիզմ, տնտեսություն, կրթության, գիտության, արվեստի, սպորտի, առևտրի ոլորտները 2005 մայիս

You May Also Like

Leave a Reply